ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jotunheim

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jotunheim-, *jotunheim*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come to drag us down to Jotunheim and freeze us dead.มันมาลากตัวพวกเรา ลงไปที่โยฮันไฮท์ แล้วให้พวกเราแข็งตาย Outlander (2008)
Jotunheimen is the third. And then there's Dovre.อีกสามตัวที่ Jotunheimen ส่วนที่เหลืออยู่ที่ Dovre Trollhunter (2010)
Now we have to locate the troll. Jotunheimen is the closest.ตอนนี้เรามีที่อยู่ของโทรลล์แล้ว ที่ Jotunheimen อยู่ใกล้ที่สุด Trollhunter (2010)
Do you remember the drawing of "Jotnen"? They live here in Jotunheimen.ยังจำภาพวาดของ โจทเน่ ได้มั้ย พวกมันอยู่ที่ Jotunheimen Trollhunter (2010)
March into Jotunheim as you once did. Teach them a lesson.นำทัพสู่ โยธันไฮม์ เหมือนที่พ่อเคยทำ ให้บทเรียนพวกมัน Thor (2011)
We're going to Jotunheim.พวกเราจะบุก โยธันไฮม์ Thor (2011)
This is Jotunheim.แต่นี่มัน โยธันไฮม์ Thor (2011)
My father fought his way into Jotunheim, defeated their armies and took their Casket.พ่อของข้าฟันฝ่าไปถึง โยธันไฮม์ พิชิตกองทัพพวกมัน และชิงเอาหีบศักสิทธิ์มา Thor (2011)
My friends, we're going to Jotunheim.สหายข้า เราจะบุก โยธันไฮม์ Thor (2011)
Bifrost will remain closed to you and you'll be left to die in the cold waste of Jotunheim.ประตูไบฟรอส จะไม่เปิดรับเจ้าเด็ดขาด เจ้าจะตายด้วยความหนาวเหน็บ ของ โยธันไฮม์ Thor (2011)
To leave the bridge open would unleash the full power of the Bifrost and destroy Jotunheim with you upon it.การเปิดสะพานค้างไว้ จะปลดปล่อยพลังทั้งหมดของ ไบฟรอส จะทำลาย โยธันไฮม์ และพวกเจ้าด้วย Thor (2011)
We should never have reached Jotunheim.เราไม่ควรได้ไปถึง โยธันไฮม์ Thor (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top