ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jota

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jota-, *jota*
Possible hiragana form: じょた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me taistelemme häväistyksen vuoksi, jota emme aiheuttaneet.เราต่อสู้ป้องกันสิ่งที่เราหวงแหน. Kingdom of Heaven (2005)
Menkää sinne missä puhutaan italiaa - ja jatkakaa matkaa, kunnes kuulette puhuttavan jotakin muuta.ท่านเดินทางไปจนพบคนพูดภาษาอิตาเลี่ยน. แล้วเดินทางต่อไปจนถึงที่ผู้คนพูดภาษาอื่น. Kingdom of Heaven (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกตบยุงภูเขา [n. exp.] (nok top yung phūkhao) EN: Grey Nightjar   FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jota {n}iota [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties [Add to Longdo]
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party [Add to Longdo]
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit [Add to Longdo]
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] (n) {comp} linear search [Add to Longdo]
女所帯;女世帯[おんなじょたい, onnajotai] (n) female household; household consisting wholly of women [Add to Longdo]
女体[にょたい;じょたい, nyotai ; jotai] (n) woman's body [Add to Longdo]
除隊[じょたい, jotai] (n,vs) military discharge [Add to Longdo]
小所帯[しょうじょたい, shoujotai] (n,adj-no) (1) small scale; (2) small family [Add to Longdo]
新所帯;新世帯[あらじょたい;しんじょたい;あらぜたい(新世帯);しんしょたい, arajotai ; shinjotai ; arazetai ( shin setai ); shinshotai] (n) new household; new home [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top