ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jot

JH AA1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jot-, *jot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jot(vt) จดย่อๆ, Syn. note down
jotting(n) ข้อความสั้นๆ, See also: บันทึกข้อความสั้นๆ, Syn. note
jot down(phrv) จดอย่างเร็ว, See also: บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jot(จอท) {jotted,jotting,jots} vt. เขียนอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ n. ส่วนนิดหนึ่ง,จำนวนนิดหน่อย, Syn. note, write
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ
jotting(จอท'ทิง) n. การเขียนหรือจดอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ ,บันทึก., See also: jotty adj., Syn. note
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn, Jotunn
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
jot(vi) จดลง,บันทึก,เขียนย่อๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวิสรรชนีย์(v) write the vowel 'ะ', See also: jot down the double dots ะ in Thai, Thai Definition: ใส่เครื่องหมายวิสรรชนีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[jot] (v) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy  FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
เคี่ยว[khīo] (v) EN: simmer ; boil ; cook  FR: mijoter ; mitonner
กิ่งก้อย[kingkøi] (n) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap  FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
หลน[lon] (v) EN: stew ; simmer  FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
นกตบยุงภูเขา[nok top yung phūkhao] (n, exp) EN: Grey Nightjar  FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
ตุ๋น[tun] (v) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming  FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction

CMU English Pronouncing Dictionary
JOT JH AA1 T
JOTTED JH AA1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jot (v) ʤˈɒt (jh o1 t)
jots (v) ʤˈɒts (jh o1 t s)
jotted (v) ʤˈɒtɪd (jh o1 t i d)
jotter (n) ʤˈɒtər (jh o1 t @ r)
jotters (n) ʤˈɒtəz (jh o1 t @ z)
jotting (v) ʤˈɒtɪŋ (jh o1 t i ng)
jottings (n) ʤˈɒtɪŋs (jh o1 t i ng s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约坦[Yuē tǎn, ㄩㄝ ㄊㄢˇ, / ] Jotham (son of Uzziah) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jota {n}iota [Add to Longdo]
Pünktchen {n} | Pünktchen {pl}jot | jots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P) [Add to Longdo]
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid [Add to Longdo]
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties [Add to Longdo]
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party [Add to Longdo]
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat [Add to Longdo]
互助的[ごじょてき, gojoteki] (adj-na) friendly [Add to Longdo]
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jot
   n 1: a brief (and hurriedly handwritten) note [syn: {jotting},
      {jot}]
   2: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   v 1: write briefly or hurriedly; write a short note of [syn:
      {jot down}, {jot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top