ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jolty

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolty-, *jolty*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolty    (j) ʤˈoultiː (jh ou1 l t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jolty
   adj 1: causing or characterized by jolts and irregular
       movements; "a rough ride" [syn: {rough}, {rocky},
       {bumpy}, {jolty}, {jolting}, {jumpy}] [ant: {smooth}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jolty

 


  

 
jolty
 • (โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง. ###SW. joltiness n. ดูjolty ###S. bumpy [Hope]
 • (j) /ʤ'ɒultiː/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
jolt, jollity, jilt, Joly, jolter, Colt, colt, jolly, jolts, Joletta, Goldy, jowly, Jolyn, clot, Colet, jot, zloty, Joelly, jolted, Jody, Joli, July, Joly's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top