ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joker

JH OW1 K ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joker-, *joker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joker[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, Syn. comedian, buffon
joker[N] ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ Jaws (1975)
-We can't be sitting around here forever waiting for some joker on a motorcycle.เราจะรอให้มีหนุ่มมอเตอร์ไซด์มารับ อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Who would pay to watch Joker Bear?มีใครบ้าง อยากจะเสียตังค์ โหลดหมีงี่เง่ามาดูกันล่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
-All right, I'll deal with this joker.- All right, I'll deal with this jokerNight at the Museum (2006)
look at that joker parked right in front of the fire hydrant.ดูคนบ้าจอดรถหน้าหัวฉีดดับเพลิงสิ Morning Comes (2007)
I think maybe this joker's right.เจ้านี่อาจพูดถูก The Magnificent Seven (2007)
Has it occurred to you jokers that whatever did this could still be in here?คิดบ้างรึเปล่าว่าไอ้ตัวการมันยังอยู่ในเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
- I know why they call him the Joker. - Why do they call him the Joker?ไม่แปลกใจ ที่ใคร ๆ ก็เรียกมันว่าโจ๊กเกอร์ ทำไมรึ ใคร ๆ ก็เรียกโจ๊กเกอร์ The Dark Knight (2008)
A Mob bank. I guess the Joker's as crazy as they say.ธนาคารพวกมาเฟีย โจ๊กเกอร์มันบ้าสมคำเล่าลือ The Dark Knight (2008)
If this Joker guy was so smart, he'd have had us bring a bigger car.ถ้าโจ๊กเกอร์มันฉลาดจริง มันต้องให้เราเอารถใหญ่กว่านี้มาแล้ว The Dark Knight (2008)
I'm betting the Joker told you to kill me soon as we loaded the cash.ฉันว่าโจ๊กเกอร์สั่งให้แกฆ่าฉันหลังจากเราขนเงินเสร็จ The Dark Knight (2008)
What about this Joker guy?จะเอาไงกับโจ๊กเกอร์ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jokerHe has the Joker.
jokerHe is a good joker.
jokerI often find myself falling for jokers, regardless of their looks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวโจ๊ก[N] joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลก[N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
โจ๊ก[N] joker, Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์, โจ๊กเกอร์, Thai definition: ไพ่ตัวพิเศษจะใช้เข้ากับตัวไหนก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joker   FR: joker [m]
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanøng) EN: be a joker ; be a comedian   
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon   FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOKER    JH OW1 K ER0
JOKERS    JH OW1 K ER0 Z
JOKERST    JH AA1 K ER0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joker    (n) ʤˈoukər (jh ou1 k @ r)
jokers    (n) ʤˈoukəz (jh ou1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joker {m} (Kartenspiel)joker [Add to Longdo]
Jokerzeichen {n}wildcard character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョーカー[, jo-ka-] (n) joker; (P) [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joker
   n 1: a person who enjoys telling or playing jokes [syn: {joker},
      {jokester}]
   2: a person who does something thoughtless or annoying; "some
     joker is blocking the driveway" [syn: {joker}, {turkey}]
   3: an inconspicuous clause in a document or bill that affects
     its meaning in a way that is not immediately apparent; "when
     I demanded my money he showed me the joker in the contract"
   4: a playing card that is usually printed with a picture of a
     jester

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top