ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joke with

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joke with-, *joke with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joke with[PHRV] เล่นตลกกับ, See also: ล้อเล่นกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And don't think about using that knife joke with us.แล้วอย่าคิดว่า พวกเราจะกลัวมีดนั่นนะ Spin Kick (2004)
Racer god, don't joke with me.เฮ้ อย่ามาล้อเล่นกับฉันนะ Initial D (2005)
Anyone else wanna laugh and joke with him in the box? Is that it?มีใครอยากไปหัวเราะกับเขาในกล่องบ้าง ต้องการมั้ย Gridiron Gang (2006)
I mean, has this country come to the point where you can't joke with the help?นี่เราจะล้อเล่นเรื่องความช่วยเหลือไม่ได้กันเลยหรือ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Do you joke with your life?นายล้อเล่นเรื่องชีวิตนายหรือไงกัน? The Birth of the Rich (2010)
He tried to joke with Spooner, asked him if he was shipping cotton candy or air, but Spooner kind of got squirrely, said it was just a couple of empties that were packed there to fill some space.เขาก้แค่พูดเล่นกับสปูน บอกเขาว่าเขาเอาลูกอมฝ้าย หรืออากาศมาลงเหรอไง แต่สปูนดูตื่นเต้นมาก บอกว่ามันก็แค่ Cuffed (2011)
Do not joke with me about magic beans!อย่ามาล้อเล่นกับข้าเรื่องถั่ววิเศษน่ะ! Puss in Boots (2011)
I laugh and joke with 'em all. Bono, you know me.ฉันหัวเราะหยอกล้อกับทุกคน โบโน่ นายรู้จักฉันนี่ Fences (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top