ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joke about

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joke about-, *joke about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joke about[PHRV] เล่นตลก, See also: ล้อเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting.โอ้ อย่าล้อเล่นสิคะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์กําลังรออยู่... Rebecca (1940)
- I don't think he oughta joke about it.- ฉันไม่คิดว่าเขา oughta ตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น. Cinema Paradiso (1988)
Don't joke about that!อย่ามาตลกเลย ! Cinema Paradiso (1988)
Use that old joke about his wife: "Excuse me, sir, is that your wife?เอาเรื่องเมียเขามาเป็นมุข "นั่นเมียคุณใช่มั้ย Punchline (1988)
I do know another joke about the Nun and the full standing bishop.ฉันรู้เรื่องโจ๊กเกี่ยวกับแม่ชี / กับบิชอปผู้โง่เขลาแต่รักมั่น The Notebook (2004)
How can you joke about it? It's your own wife.นายพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกได้ยังไง เมียของนายเองนะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I know we joke about it, but I am always this close to begging you to stop training our people and get your ass back in the field.ผมรู้ว่ามันตลก, แต่ผมว่า มันน่าจะเป็นการขอร้องมากกว่าที่ ให้เลิกสอนคนอื่นแล้ว ย้ายก้นกลับไปสมรภูมิ Mission: Impossible III (2006)
You shouldn't joke about those things.นายไม่ควรเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเล่น Faith Like Potatoes (2006)
Don't even joke about it. I'm serious.อย่าทำเป็นเรื่องตลกสิ ผมพูดจริงนะ Halloween (2007)
you hear the joke about the zen master who ordered a hot dog?เคยได้ยินเรื่องตลก ของศาสดาแห่ง เซน ไหม ที่เขา จะสั่ง ฮ๊อทดอก Next (2007)
I never joke about the head, son.หมอไม่เคยล้อเล่นเรื่องนี้หรอกนะคุณ Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joke aboutHe made a joke about it.
joke aboutIn fact, there is a joke about passport photos: If you really look like the picture in your passport, you certainly need a vacation!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top