ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joist

JH OY1 S T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joist-, *joist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joist[N] รอด, See also: ไม้ที่สอดรูเสาสำหรับรับกระดานพื้นเรือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joist(จอยซฺทฺ) {joisted,joisting,joists} n. ตงรองพื้น,รอดรองพื้น,รอดตง,กระทง. vt. ตีตงรองพื้น,ตีรอดรองพื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
joist(n) ไม้ขื่อ,รอด,ตง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joistตง, รอด, รา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขื่อ[N] crossbeam, See also: joist, lintel, Example: คติการถือผีของชาวไทยไม่กล้านอนขวางขื่อเพราะกลัวผีจะลงมาเหยียบอก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง
ตง[N] joist, Syn. ไม้วางบนรอด, ไม้รองพื้นกระดาน, ไม้วางบนคาน, Example: การวางพื้นคานและตงมักนิยมวางตามภาพการทำบันได, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนรอดหรือคานสำหรับรองพื้นกระดานหรือฟาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอด[n.] (røt) EN: floor joist ; beam (supporting the flooring of a house)   FR: poutre [f]
ตง[n.] (tong) EN: joist ; thick bamboo   FR: poutre [f] ; solive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOIST    JH OY1 S T
JOISTS    JH OY1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joist    (n) ʤˈɔɪst (jh oi1 s t)
joists    (n) ʤˈɔɪsts (jh oi1 s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイスト[, joisuto] (n) joist [Add to Longdo]
根太[ねぶと, nebuto] (n) joist [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) beam; joist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  joist
      n 1: beam used to support floors or roofs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top