ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joiner

JH OY1 N ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joiner-, *joiner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joiner[N] ช่างไม้ทำกรอบประตูหรือหน้าต่าง, Syn. woodworker
joiner[N] ผู้ที่เป็นสมาชิกของหลายองค์กรหรือสมาคมเพื่อผลทางสังคม
joinery[N] งานไม้โดยเฉพาะกรอบประตูหรือหน้าต่าง, See also: ื่ื

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joiner(จอย'เนอะ) n. ผู้ร่วม,สิ่งร่วม,ผู้เชื่อมต่อ,ช่างไม้,สิ่งเชื่อมต่อ
joinery(จอย'เนอรี) n. ศิลปกรเชื่อมต่อ,วิชาช่างไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
joiner(n) ผู้เข้าร่วม,ผู้ร่วม,ช่างไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite the little joiner, aren't we?ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสักอย่าง ไม่ได้เหรอ? Dirty Dancing (1987)
I know that I'm a joiner who came lately to this project, and I just wanna say that I am honored and priviledged to have played a role.ฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่ผู้ประสานงานที่ก้าวเข้ามาในช่วงสุดท้าย และฉันอยากบอกว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติ และรู้สึกพิเศษที่ได้ทำหน้าที่นั้น Loyal and True (2008)
Not the type. My daughter was not a joiner.และผมก็รู้สึกว่าข้างนอกนี้หนาวจัง Edge of Darkness (2010)
I'm not a joiner, but I'll consider Secretary of Defense, if you ask nice.ฉันไม่ผู้เชื่อมต่อแต่ฉันจะพิจารณา ถ้าคุณขอท่านปลัด Iron Man 2 (2010)
You want to connect this part. That's the joiner.นายต้องเชื่อมตรงจุดนี้ มันเป็นรอยต่อ Once Upon a Time... (2011)
Pinewood marriage chest with groove joinery and hand-forged hinges in the shape of tulip buds.ตู้ลิ้นชักไม้สนงานไม้สลักเป็นร่อ และบานพับหล่อมือในรูปดอกทิวลิป The Best Offer (2013)
Nah. We Bradshaws aren't really joiners.อ้า พวกเราแบรนด์ชอว์จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมหน้าใหม่ซะหน่อย Lie with Me (2013)
I'm not much of a joiner but...ฉันไม่ค่อยชอบเข้าแก๊งใครหรอก Suicide Squad (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOINER    JH OY1 N ER0
JOINERY    JH OY1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joiner    (n) ʤˈɔɪnər (jh oi1 n @ r)
joiners    (n) ʤˈɔɪnəz (jh oi1 n @ z)
joinery    (n) ʤˈɔɪnəriː (jh oi1 n @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
建具屋[たてぐや, tateguya] (n) a joiner; cabinetmaker [Add to Longdo]
建具師[たてぐし, tategushi] (n) woodworker; joiner [Add to Longdo]
指し物;差し物;指物;差物;挿物[さしもの, sashimono] (n) cabinetwork; joinery [Add to Longdo]
中墨[なかずみ, nakazumi] (n) centre line (usu. in buildings, joinery, etc.); center line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joiner
   n 1: a person who likes to join groups
   2: a woodworker whose work involves making things by joining
     pieces of wood

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top