ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

join up

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -join up-, *join up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join up[PHRV] ทำให้เข้าใกล้กันมากขึ้น, See also: เกือบติดกัน, เกือบต่อกันมากขึ้น, Syn. close up
join up[PHRV] รวมกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, รวมตัวกัน, Syn. link up, marry up
join up[PHRV] เข้าร่วมเป็นทหาร, Syn. enlist, enrol

Japanese-English: EDICT Dictionary
組み合す;組合す;組み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See 組み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together [Add to Longdo]
組み合わせる(P);組合わせる;組み合せる;組合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P) [Add to Longdo]
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top