ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johnny-on-the-spot

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johnny-on-the-spot-, *johnny-on-the-spot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Johnny-on-the-spot[N] ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
johnny-on-the-spotn. ผู้ที่ตามได้ทุกเวลา,ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ ,ผู้ที่คอยฉวยโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hadn't expected you to be quite so Johnny-on-the-spot.ผมไม่เคยคาดคิดว่าพวกคุณจะมารื่นเริง กันอยู่ตรงนี้ได้ทัน V for Vendetta (2005)
Ah, hey, there he is. There's my Johnny-on-the-spot.อยู่นี่เอง เรียกใช้ได้ทันใจ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Oh, Johnny-on-the-spot.และเราเจอวิสกี้นิดหน่อย The Man Who Would Be King (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top