หรือคุณหมายถึง ?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joe

JH OW1   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joe-, *joe*
Possible hiragana form: じょえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joe(โจ) n. เจ้าหมอนี่,หมอนี่,อ้ายเสือนี่,กาแฟ
joey(โจ'อี) n. สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย
gi joeทหารประจำการในกองทัพบกอเมริกา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
joe job (n slang ) งานที่น่าเบื่อ, งานที่ต่ำต้อย, งานที่ได้เงินน้อย, งานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ
See also: S. menial task,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joe.โจ Love Actually (2003)
Joe.โจ There's No 'I' in Team (2008)
JOE:โจ: Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Joe!โจ! Super 8 (2011)
Joe.โจ Ka Hakaka Maika'i (2011)
Joe!โจ I've Got You Under Your Skin (2012)
Joe hart?โจ ฮาร์ทล่ะ ? The Role You Were Born to Play (2012)
JOE:JOE: ! Oldboy (2013)
JOE:JOEOldboy (2013)
JOE:JOEOldboy (2013)
JOE:JOEOldboy (2013)
How many days do you have left, Joey?นายเหลืออีกกี่วัน Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joeExcuse me, Joe, can I use your phone?
joeJoe spends the majority of his time in sports.
joeThey were in Joe's class last year.
joeMany factory workers consider themselves just an average Joe.
joeGrow up, Joe.
joeIt was raining, and Joe's long hair was completely wet by the time he got home.
joeDid Ken and Joe eat lunch about noon?
joeJoe's masculine smell made Louis sick.
joeI want to join Joe's group.
joeWe all went to the party except Joe.
joePlease call me Joe.
joeJoe was believed to have shot the prisoner.

CMU English Pronouncing Dictionary
JOE    JH OW1
JOES    JH OW1 Z
JOEL    JH OW1 AH0 L
JOEY    JH OW1 IY0
JOERG    JH AO1 R G
JOENS    JH OW1 N Z
JOERS    JH OW1 ER0 Z
JOE'S    JH OW1 Z
JOEY'S    JH OW1 IY0 Z
JOETTE    ZH OW0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Joe    (n) ʤˈou (jh ou1)
Joey    (n) ʤˈouiː (jh ou1 ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王祖贤[wáng zǔ xián, ㄨㄤˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] Joey Wong (actress), #59,214 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Otto Normalverbraucher [ugs.]Joe (Q.) Public [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョー[, jo-] (n) (1) {comp} joe; (n,adj-f) (2) jaw [Add to Longdo]
ヨエル書[ヨエルしょ, yoeru sho] (n) Joel (book of the Bible) [Add to Longdo]
熊さん八っつあん;熊さん八つあん[くまさんはっつあん, kumasanhattsuan] (n) the average Joe; the man in the street [Add to Longdo]
熊公八公[くまこうはちこう, kumakouhachikou] (n) (See 熊さん八っつあん) the average Joe; your average nice guy; Joe Blow; Joe Bloggs [Add to Longdo]
御成敗式目[ごせいばいしきもく, goseibaishikimoku] (n) Formulary of Adjudications (51-article Joei legal code) [Add to Longdo]
黒色尉[こくしきじょう, kokushikijou] (n) Old Black Joe (a noh mask) [Add to Longdo]
指揮所演習[しきじょえんしゅう, shikijoenshuu] (n) command post exercise [Add to Longdo]
助演[じょえん, joen] (n,vs,adj-no) co-star; (P) [Add to Longdo]
助演者[じょえんしゃ, joensha] (n) co-star [Add to Longdo]
除塩[じょえん, joen] (n,vs) salt removal; desalination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョー[じょー, jo-] joe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top