ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

job description

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -job description-, *job description*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.[กระแอม] นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ทุกคน... เขียนบรรยายหน้าที่การทำงาน โดยละเอียดว่าทำอะไรให้บริษัทบ้าง American Beauty (1999)
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย Always - Sunset on Third Street (2005)
This ain't a part of my job description, goddamn it.ทำงานไม่มีแผนกเลย ร้านเนี้ย Escape from Dragon House (2008)
That's not part of my job description.นั่นไม่ใช่หน้าที่ของฉัน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
Spying on 30 million people isn't part of my job description.สอดแนมคน 30 ล้านคน ไม่ได้อยู่ในงานของผมนะ The Dark Knight (2008)
Ain't in my job description anymore.ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของฉันอีกต่อไป Boxed In (2008)
IS NOT PART OF MY JOB DESCRIPTION. I'M NOT A PROFILER.งั้นคุณคงต้องเริ่มเป็นซะที เรามีเวลาไม่มากนัก House on Fire (2009)
That's not really in Serena's job description.นั่นไม่จริง มันเขียนอธิบายไว้อยู่ในงานของเซรีน่า The Last Days of Disco Stick (2009)
Thinking is not in your job descriptionคิดว่ามันไม่ใช่ งานในหน้าที่ของคุณ Static (2010)
Well, let's just say, the Honolulu PD and I had a disagreement over my job description.อืมม พูดกันเสียว่า กรมตำรวจโฮโนลูลูกับผม เรามีความเห็นไม่ตรงกัน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของผม Pilot (2010)
Or is doing something actually useful not in your fucking job description?หรือทำอะไรที่มันมีประโยชน์ ไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่ ? My Bad (2010)
Some things are implied in the job description.บางอย่างเป็นที่เข้าใจกันโดยในของลักษณะงาน Ilsa Pucci (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำบรรยายลักษณะงาน[n. exp.] (khambanyāi laksana ngān) EN: job description   FR: description de fonction [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  job description
      n 1: description of the responsibilities associated with a given
           job

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top