ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joanna

JH OW0 AE1 N AH0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joanna-, *joanna*
Possible hiragana form: じょあんな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joanna[SL] เปียโน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother, Joanna, died from complications during childbirth.เดอแปร์, วิสคอนซิน แม่เปียโนเสียชีวิตจาก ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง การคลอดบุตร Contact (1997)
- Joanna's going back to America.-โจแอนนาจะกลับอเมริกา Love Actually (2003)
Fair enough. And her name's Joanna?ยุติธรรมดี แล้วเธอชื่อโจแอนนาเหรอ Love Actually (2003)
Whatever. There's this big concert at the end of term and Joanna's in it.คืองี้ จะมีคอนเสิร์ตตอนปลายเทอม แล้วโจแอนนาก็จะร้องเพลงด้วย Love Actually (2003)
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่ Love Actually (2003)
Joanna.โจแอนนา Love Actually (2003)
Joanna beth,this family has lost enough.โจแอนนา เบธ,ครอบครัวนี้\ สูญเสียมามากพอแล้ว No Exit (2006)
Now, you listen up Joanna Beth Harvelle.ทีนี้ เธอฟังฉันให้ดี โจแอน เบ๊ธ ฮาเวล Good God, Y'All (2009)
Joanna Beth, you stop talking like that...โจแอนนา เบ็ธ หยุดพูดแบบนั้น -- Abandon All Hope (2009)
Joanna Webster?โจแอนนา เว็บสเตอร์ Pilot (2011)
Joanna Webster?โจแอนนา เว็บสเตอร์ Pilot (2011)
Ms. Webster, Joanna, this man is a predator, and if you don't help stop him, he will do it again.คุณเว็บสเตอร์ โจแอนนา หมอนี่มันคือนักล่า ถ้าคุณไม่ช่วยหยุดเขา เขาก็จะทำอีก Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOANNA    JH OW0 AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Joanna    (n) ʤˈouˈænə (jh ou1 a1 n @)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top