ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jive

JH AY1 V   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jive-, *jive*
Possible hiragana form: じう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jive[N] การเต้นในจังหวะเพลงเร็ว, See also: , Syn. fast dance
jive[VI] เต้นรำในจังหวะร็อคแอนด์โรลหรือแจ๊ส
jive[N] เรื่องไร้สาระ (คำแสลง), See also: เรื่องเหลวไหล, Syn. nonsense
jive[VI] หลอก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kid, tease
jive[VT] หลอก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kid, tease, fool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jive(ไจว) {jived,jiving,jives} n. ดนตรีประเภทเต้นเขย่า,ดนตรีแจ๊ซ (ภาษาแสลง) ,การพูดที่ไร้สาระ,การพูดที่หลอกลวง vi. เล่นดนตรี,ประเภทเต้นเขย่า,เล่นดนตรีแจ๊ซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Stewardess. I speak jive.- คุณสจ๊วตหญิงคะ ฉันพูดภาษาไจฟ์ได้ค่ะ Airplane! (1980)
I don't want to listen to no jive-ass preacher... talking to me about heaven and hell.ผมไม่ต้องการฟัง นักเทศน์ ไจฟแอส พูดกับผมเรื่องสวรรค์และนรก The Blues Brothers (1980)
Even though some superheroes have pretty jive powers. Aqua Man?แม้บางคนจะมีพลังแปลกๆ Punchline (1988)
Willy And The Hand Jiveวิลลี่และมือหลอก The Shawshank Redemption (1994)
Look, I am sorry. I am not up on all this... jive-talkin´, homeboy lingo.ขอโทษฉันไม่รู้ภาษาบ้านนอกของแก Nothing to Lose (1997)
I got a lot to learn 'cause I haven't quite learned how to shuck and jive.เพราะฉันยังไม่รู้เลยว่า จะต้องปลิ้นปล้อนยังไง Crash (2004)
It's in the fridge, daddy-o. Are you hep to the jive?มันอยู่ในตู้เย็น พ่อครับ พ่อพร้อมสำหรับการเต็นมั้ยครับ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
♪ I got the jump, got the jive Got the message I'm alive# I got the jump, got the jive Got the message I'm alive Nowhere Boy (2009)
He's failed at every jive-ass money hustle he's ever tried.เขาล้มเหลว ในการหาเงิน ทุกครั้งที่เขาเคยลองทำมา Hot Tub Time Machine (2010)
You're so teaching me how to do the hand jive.สอนการเต้นแบบ แฮนด์ไจฟ์ให้หน่อยสิ Unpleasantville (2010)
♪ You can dance you can jive ♪.#มาเต้นกัน\ มาสนุกกัน# Prom Queen (2011)
♪ You can jive#สนุกเข้าไป# Prom Queen (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JIVE    JH AY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jive    (v) ʤˈaɪv (jh ai1 v)
jived    (v) ʤˈaɪvd (jh ai1 v d)
jives    (v) ʤˈaɪvz (jh ai1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jive {m} | Jive tanzenjive | to jive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャイブ[, jaibu] (n) jive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jive
   n 1: a style of jazz played by big bands popular in the 1930s;
      flowing rhythms but less complex than later styles of jazz
      [syn: {swing}, {swing music}, {jive}]
   v 1: dance to jive music; dance the jive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top