ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jink

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jink-, *jink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jink[N] การหลบหลีกอย่างรวดเร็ว
jink[VI] หลบหลีกอย่างรวดเร็ว, Syn. dodge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aw, but there were gonna be more high jinks in Scranton.โห่ แต่มันจะมีเรื่องสนุกมากกว่านี้ ในสแครนตันนะ Excellence in Broadcasting (2010)
So, first mission for Donovan and Jinks since the big sleep.ภารกิจแรกของโดโนแวนกับจิ๊งค์ตั้งแต่ฟื้นจากความตาย Personal Effects (2012)
You know, I prefer Jinksie.ผมชอบจิงค์ซี่มากกว่า Personal Effects (2012)
Claudia can bring back agent Jinks.ให้คลาวเดียช่วยเจ้าหน้าที่จิ๊งค์เถอะ An Evil Within (2012)
But you're back now, Jinksy. Good as new.แต่คุณกลับมาแล้ว จิงค์ซี่ นั่นเป็นข่าวดี An Evil Within (2012)
The world's a better place with you in it, Jinksy.โลกก็ยังน่าอยู่สำหรับฉัน จิงค์ซี่ An Evil Within (2012)
Nor does agent Jinks.ไม่เกี่ยวกับเอเจ้นท์จิ๊งค์ An Evil Within (2012)
Agent Jinks may be alive, but he's not a free man.เอเจ้นท์จิ๊งค์อาจมีชีวิต แต่เขาไม่มีอิสระ An Evil Within (2012)
And because we do not yet know the downside of this artifact, the metronome will stay with us, and agent Jinks will be under supervision.และเรายังไม่รู้ว่า มันมีผลข้างเคียงของวัตถุนี้หรือเปล่า เมโทรนอมจะต้องอยู่กับพวกเรา An Evil Within (2012)
What if we were to discover that the downside of the artifact is that anyone agent Jinks has ever touched is now slowly dying?และถ้าเราพบว่าผลข้างเคียงของวัตถุนี้ ทุกคนที่ถูกเอเจ้นท์จิ๊งค์สัมผัส จะต้องตายอย่างช้าๆ An Evil Within (2012)
Agent Jinks is linked to the metronome.เอเจ้นท์จิ๊งค์จะเชื่อมต่อกับเมโทรนอม There's Always a Downside (2012)
Special agent Jinks.เจ้าหน้าที่พิเศษ จิ๊งค์ There's Always a Downside (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JINKS    JH IH1 NG K S
JINKINS    JH IH1 NG K IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jinks    (n) ʤˈɪŋks (jh i1 ng k s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
人口[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
人工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
エンジンキー[, enjinki-] (n) ignition key (wasei [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
ジンク[, jinku] (n) zinc [Add to Longdo]
ジンクス[, jinkusu] (n) jinx; omen (can be a good omen); (P) [Add to Longdo]
ビスコース人絹[ビスコースじんけん, bisuko-su jinken] (n) (obsc) (See ビスコースレーヨン) viscose rayon [Add to Longdo]
愛人関係[あいじんかんけい, aijinkankei] (n) being lovers [Add to Longdo]
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]
演技性人格障害[えんぎせいじんかくしょうがい, engiseijinkakushougai] (n) histrionic personality disorder [Add to Longdo]
稼働人口[かどうじんこう, kadoujinkou] (n) manpower; work force [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
人工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人口[じんこう, jinkou] Bevoelkerung, Einwohnerzahl [Add to Longdo]
人口密度[じんこうみつど, jinkoumitsudo] Bevoelkerungsdichte [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
人工芝[じんこうしば, jinkoushiba] kuenstlicher_Rasen [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] Menschenrechte [Add to Longdo]
人絹[じんけん, jinken] Kunstseide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top