ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingled

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingled-, *jingled*, jingl, jingle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jingled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jingled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingle[VI] เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. rattle, jangle
jingle[VT] ทำให้เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. jangle, chime, clank
jingle[N] เสียงกระทบกันของโลหะ, Syn. clang, clink, ringing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingle(จิง'เกิล) {jingled,jingling,jingles} vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน,ทำให้เกิดเสียง,สัมผัส,บทกวีที่มีเสียงสัมผัสต่อเนื่องกัน., See also: jingler n. ดูjingle jingly adv. ดูjingle, Syn. tinkle,clink
jingled(จิง'เกิลดฺ) adj. มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: Nontri Dictionary
jingle(n) เสียงกริ่ง,เสียงกระพรวน,เสียงระฆัง
jingle(vi,vt) ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingleบทร้อยกรองจิงเกิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, try as I may, I can't see you queuing for a number eight bus, jingling your fourpence.ก็ลองเป็นฉันอาจฉันไม่สามารถ เห็นคุณเข้าคิว สำหรับรถบัสจำนวนแปด กริ๊งสี่เพนนีของคุณ How I Won the War (1967)
What I heard was the jingle-jangle... of a thousand lost souls!เสียงผมได้ยินคือเสียงกริ๊ง ของหนึ่งพันวิญญาณที่สูญหาย The Blues Brothers (1980)
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ Full House (1987)
We gotta get this jingle Ok what's the problem?ที่นี่ไง Full House (1987)
This particular jingle is taking a little extra time because we're holding up for quality.เราไปกันก่อนเถอะ Full House (1987)
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles: Full House (1987)
Sorry D.J, we got to get back right now to our Sweat-world jingle Wait! hold it!ฉันคืออัญมนีที่มีค่าและหล่อเหลาของอันย่า และเอว่า Full House (1987)
Not the jingle, the egg.3 เดือน เอนย่ากับอาว่า Full House (1987)
Now Joseph I have to get back to our jingle for sweat worldฉันจะร้องเพลงละกัน Full House (1987)
- [ Door Bells Jingling ] - [ Panting ]- [ตามระฆัง Jingling] - [หอบ] Pulp Fiction (1994)
[ Door Bells Jingling ][ตามระฆัง Jingling] Pulp Fiction (1994)
[ Door Bells Jingling ][ตามระฆัง Jingling] Pulp Fiction (1994)
[ Door Bells Jingling ][ตามระฆัง Jingling] Pulp Fiction (1994)
Can you keep your spurs from jingling and jangling?คุณสามารถเก็บสเปอร์ของคุณจาก Jingling และ jangling? Pulp Fiction (1994)
(mobile-phone jingle)... Shall We Dance (2004)
- "Jingle Bell Rock."- "Jingle Bell Rock." Mean Girls (2004)
Santa's Helpers doing "Jingle Bell Rock".ผู้ช่วยสาวๆของซานต้าใน "จิงเกิ้ลเบล ร็อค" Mean Girls (2004)
Jingle bell, jingle bell Jingle bell rockJingle bell, jingle bell Jingle bell rock Mean Girls (2004)
Jingle bells swing And jingle bells ringJingle bells swing And jingle bells ring Mean Girls (2004)
Now the jingle hop has begunNow the jingle hop has begun Mean Girls (2004)
Jingle bell, jingle bell Jingle bell rockJingle bell, jingle bell Jingle bell rock Mean Girls (2004)
Jingle bells chime In jingle bell timeJingle bells chime In jingle bell time Mean Girls (2004)
Dancing and prancing In Jingle Bell SquareDancing and prancing In Jingle bell Square Mean Girls (2004)
Jingle bell time Is a swell timeJingle bell time Is a swell time Mean Girls (2004)
Giddyap jingle horse Pick up your feetGiddyap jingle horse Pick up your feet Mean Girls (2004)
Jingle around the clockJingle around the clock Mean Girls (2004)
Mix and mingle in a jingling beatMix and mingle in a jingling beat Mean Girls (2004)
That's the jingle bellThat's the jingle bell Mean Girls (2004)
That's the jingle bellThat's the jingle bell Mean Girls (2004)
That's the jingle bell rockThat's the jingle bell rock Mean Girls (2004)
- Jingle bells...- จิงเกอ เบล... Innocent Steps (2005)
# Jingle bells, Monkey smells... #...# เสียงระฆัง, กลิ่นลิงกัง... #... The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ The King and the Clown (2005)
Jingle, shingle!เสียงงั้นรึ? The King and the Clown (2005)
I'd jingle-jangle all the way!ข้าจะทำเสียงตลอดทางเลย The King and the Clown (2005)
I'm sure I heard jingles.ข้าแน่ใจว่าได้ยินเสียงนะ The King and the Clown (2005)
Jingling my... balls?เสียง... . ระฆังข้า... The King and the Clown (2005)
- [Bells Jingling] - ## [Humming]Just My Luck (2006)
( bell jingling )Manhunt (2006)
- [Children singing "Jingle Bells" on TV] - Remember, Clay?จำได้มั้ย เคลย์ Awake (2007)
- [Chimes jingling] - [Grunting]- [Chimes jingling] - [Grunting] Bridge to Terabithia (2007)
Wasn't that awesome? [ keys jingling ]โบกรถคันนี้กัน Harold (2008)
Film music or a jingle. "Well done. Jimmy, that's great. "ไม่ว่าเพลงประกอบหนัง หรือจิงเกิล "ดีมาก จิมมี่ นั่นเยี่ยมเลย It Might Get Loud (2008)
[Coins jingle][เสียงเหรียญกระทบกัน] New York, I Love You (2008)
(keys jingling)Gasp (2009)
[car door shuts] [bell jingles][ปิดประตูรถ] [กระพรวนประตูดัง] A New Day in the Old Town (2009)
We are caroling at the festival on saturday, and we can't have two of our jingle belles fighting.อะไรก็ตามเหอะ เธอต้องทำงานให้เสร็จ พวกเราต้องร้องเพลงวันเสาร์นี้นะ และเราจะมาทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้ Boom Crunch (2009)
We're the jinglebelles, not the jingle balls.ผู้หญิงเท่านั้นย่ะ เราคือจิงเกิลเบลล์ ไม่ใช่จิงเกิลบอลล์ Boom Crunch (2009)
And, as it's been our tradition these last 12 years, please welcome back the Jingle Belles.และ ตามธรรมเนียมที่เราปฏิบัติมา อย่างน้อยก้อ 12 ปี ช่วยปรบมือต้อนรับการกลับมาของคณะประสานเสียง จิงเกิล เบลค่ะ Boom Crunch (2009)
[keys jingle to the ground]และเธอก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลอักษร[N] Thai jingle, Example: การแต่งบทร้อยกรองในภาษาไทยมีกลอักษรแฝงไว้มาก, Thai definition: กลบทที่ซ่อนเงื่อนไว้ให้อ่านฉงน
ตรีประดับ[N] name of a Thai verse, See also: kind of Thai jingle, Example: ฉันชอบตรีประดับมากกว่ากลบทชนิดอื่น, Thai definition: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
กริ๊ง[V] jingle, See also: tinkle, ring, Example: เสียงโทรศัพท์กริ๊งกร๊างมาเข้าหูจนแกรู้สึกรำคาญ
กลบท[N] Thai jingle, Example: กลอนชื่อถอยหลังเข้าคลองเป็นกลอนกลบทชนิดหนึ่ง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้คำหรือสัมผัสเป็นชั้นเชิงยิ่งกว่าธรรมดา
นกกางปีก[N] kind of Thai jingle, Example: วิชาภาษาไทยวันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกลบทนกกางปีก, Count unit: บท, Thai definition: กลอักษรชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า แสนรักร้อน (ร้อนรัก) หนักอกเอ๋ย ฉันใดจะได้ชมชิด (ชิดชม) เชย ไม่ลืมเลย (เลยลืม) ปลื้มอาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGLE    JH IH1 NG G AH0 L
JINGLES    JH IH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingle    (v) ʤˈɪŋgl (jh i1 ng g l)
jingled    (v) ʤˈɪŋgld (jh i1 ng g l d)
jingles    (v) ʤˈɪŋglz (jh i1 ng g l z)
jingling    (v) ʤˈɪŋglɪŋ (jh i1 ng g l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, / ] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle, #36,211 [Add to Longdo]
靖江[Jìng jiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄤ, ] (N) Jingliang (city in Jiangsu), #57,647 [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, / ] onomat., clang; jingling of metals; to strike, #81,347 [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] jingling; tinkling, #91,384 [Add to Longdo]
静乐[Jìng lè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄜˋ, / ] (N) Jingle (place in Shanxi), #150,129 [Add to Longdo]
叮铃[dīng líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] jingle [Add to Longdo]
竟陵[Jìng líng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Jingling, former name of Tianmen 天門|天门, Hubei [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geklimper {n}jingling [Add to Longdo]
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
klingeln; klimpern; klirren; bimmeln | klingelnd; klimpernd; klirrend; bimmelnd | geklingelt; geklimpert; geklirrt; gebimmelt | klingelt; klimpert; klirrt; bimmelt | klingelte; klimperte; klirrte; bimmelteto jingle | jingling | jingled | jingles | jingled [Add to Longdo]
klirrend {adv}jingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle [Add to Longdo]
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top