ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jimsonweed

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jimsonweed-, *jimsonweed*, jimsonwe, jimsonwee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jimsonweed[N] ต้นลำโพง, Syn. Datura stramonium

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝鮮朝顔[ちょうせんあさがお, chousen'asagao] (n) (See ベラドンナ) thorn apple; jimsonweed; Datura stramonium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jimsonweed
   n 1: intensely poisonous tall coarse annual tropical weed having
      rank-smelling foliage, large white or violet trumpet-shaped
      flowers and prickly fruits [syn: {jimsonweed}, {jimson
      weed}, {Jamestown weed}, {common thorn apple}, {apple of
      Peru}, {Datura stramonium}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jimsonweed

 


  

 
jimsonweed
 • ต้นลำโพง[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top