ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jigsaw puzzle

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jigsaw puzzle-, *jigsaw puzzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jigsaw puzzle[N] ภาพต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw, puzzle

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're pouring two jigsaw puzzles out, 500 pieces each.เราเทจิ๊กซอว์รวมกันทั้ง 2 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 500 ชิ้น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I feel like a jigsaw puzzle missing a piece.รู้สึกเหมือนทำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ขาดหาย Waiting to Exhale (2007)
- every crime scene is a jigsaw puzzle.- ในทุกๆสถานที่ที่เกิดเหตุ มันเป็นเหมือนชิ้นส่วนของจิ้กซอ. Dirty Harry (2009)
Peter, do you remember that jigsaw puzzle we put together when you were a kid?ปีเตอร์ นายยังจำเกม ตัวต่อจิ๊กซอได้มั้ย? เราเอามาวางเรียงกัน ตอนนายยังเป็นเด็กน่ะ? Fracture (2009)
And a jigsaw puzzle - it just isn't very goodและเมื่อชิ้นส่วนจิ๊กซอหายไปบางส่วน ก็จะไม่เป็นการดีเลย The Edge (2010)
When I do Jigsaw puzzles at Nana's house,ตอนที่หนูเล่น ต่อภาพจิกซอที่บ้านนานา Revelation Zero: Part 1 (2010)
But it was a gradual process, and it's like a jigsaw puzzle.และมันก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์ คุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสมและ ลดลงทุกอย่างเข้าด้วยกัน What Are We Really Made Of? (2010)
After studying thousands of these jigsaw puzzles, physicists began to understand what they were looking at.นักฟิสิกส์เริ่มที่จะเข้าใจในสิ่ง ที่พวกเขากำลังมองหาที่ ร็อบ รอเสอ ทำงานตรวจจับยักษ์ What Are We Really Made Of? (2010)
Whenever you finally finish that Jigsaw puzzle...เมื่อไหร่ที่เธอต่อจิ๊กซอเสร็จแล้ว... The First Chang Dynasty (2012)
World's sickest jigsaw puzzle.ปริศนาจิ๊กซอว์ที่คลื่นไส้ของโลก Trou Normand (2013)
Like everyone else, he believed that the jigsaw puzzle of geography was complete.ที่ปริศนาจิ๊กซอว์ของ ภูมิศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ มีสามทวีปได้ Unafraid of the Dark (2014)
Mixed up, but I have an obsession with Jigsaw puzzles.ผสมขึ้น , แต่ฉันชอบเกี่ยวกะปริศนาจิ๊กซอว์ The Candidate (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jigsaw puzzleI felt it was a relatively difficult jigsaw puzzle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวต่อ[N] jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count unit: ตัว, ชิ้น, Thai definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw puzzle, #138,171 [Add to Longdo]
拼布图形[pīn bù tú xíng, ㄆㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[, jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jigsaw puzzle
   n 1: a puzzle that requires you to reassemble a picture that has
      been mounted on a stiff base and cut into interlocking
      pieces

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top