ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jibe

JH AY1 B   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jibe-, *jibe*
Possible hiragana form: じべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jibe(n) การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe, gibe
jibe(vi) เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe
jibe(vi) ตรงกัน, See also: ต้องกัน, Syn. tally, accord, fit
jibe(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง, Syn. gibe, sarcasm, taunt, Ant. praise, applause
jibe(vi) เยาะเย้ย, See also: พูดเสียดสี, ถากถาง, Syn. gibe, jeer, scoff, Ant. laud, praise
jibe(sl) เข้ากันได้, See also: ประสานกันดี, สอดคล้องกัน
jibe at(phrv) หัวเราะเยาะ, See also: เยาะเย้ย, Syn. gibe at, laugh at
jibe with(phrv) เห็นด้วยกับ, See also: เข้ากันได้กับ, ไปกันได้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jibe(เจบ) {jibed,jibing,jibes} v.,n. (การ) เคลื่อนไปข้างหนึ่ง,เปลี่ยนทิศทาง.

English-Thai: Nontri Dictionary
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม

CMU English Pronouncing Dictionary
JIBE JH AY1 B
JIBES JH AY1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jibe (v) ʤˈaɪb (jh ai1 b)
jibed (v) ʤˈaɪbd (jh ai1 b d)
jibes (v) ʤˈaɪbz (jh ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジベタリアン[jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
ジベレリン;ギベレリン[jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid [Add to Longdo]
ジベンゾフラン[jibenzofuran] (n) dibenzofuran [Add to Longdo]
スジベラ[sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
ストレージベイ[sutore-jibei] (n) {comp} storage bay [Add to Longdo]
セナスジベラ[senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]
自弁[じべん, jiben] (n,vs) paying one's own expenses [Add to Longdo]
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jibe
   n 1: an aggressive remark directed at a person like a missile
      and intended to have a telling effect; "his parting shot
      was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes
      a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft},
      {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   v 1: be compatible, similar or consistent; coincide in their
      characteristics; "The two stories don't agree in many
      details"; "The handwriting checks with the signature on the
      check"; "The suspect's fingerprints don't match those on
      the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check},
      {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord},
      {disagree}, {discord}]
   2: shift from one side of the ship to the other; "The sail
     jibbed wildly" [syn: {jibe}, {gybe}, {jib}, {change course}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top