ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeweler

JH UW1 AH0 L ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeweler-, *jeweler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeweler(n) คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweler(n) ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelerI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
jewelerThe jeweler mounted a big pearl in the brooch.

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWELER JH UW1 AH0 L ER0
JEWELER JH UW1 L ER0
JEWELERS JH UW1 AH0 L ER0 Z
JEWELERS JH UW1 L ER0 Z
JEWELER'S JH UW1 AH0 L ER0 Z
JEWELER'S JH UW1 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉屋[たまや, tamaya] (n) jeweler [Add to Longdo]
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeweler
   n 1: someone who makes jewelry [syn: {jewelry maker}, {jeweler},
      {jeweller}]
   2: someone in the business of selling jewelry [syn: {jeweler},
     {jeweller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top