ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jetty

JH EH1 T IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jetty-, *jetty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jetty[N] กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม, Syn. breakwater
jetty[N] ท่าเทียบเรือ, Syn. dock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jetty(เจท'ที) n. เขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเล (เพื่อต้านคลื่นหรือลมไม่ให้เข้าท่าเรือมาก,เกินไป)

English-Thai: Nontri Dictionary
jetty(adj) ดำเหมือนนิล
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jettyjetty, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me off at this jetty.ปล่อยผมลงที่ท่าเทียบเรือนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I need an agent on every jetty, car park, and subway terminal.เฝ้าดูทุกท่าเทียบ ทุกลานจอด และทุกทางออกรถไฟใต้ดิน Taking Account (2011)
MARCUS: Let's go to the Jetty.ไปหาเจ็ตตี้กัน Something Borrowed (2011)
I want to apologize for being such a moron outside that bar six years ago and outside the Jetty last week where I made the worst decision of my life.ฉันอยากจะขอโทษ เรื่องปัญญาอ่อน ตอนที่ออกมานอกบาร์เมื่อหกปีที่แล้ว แล้วก็ออกมาจากJettyเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Something Borrowed (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพานปลา[N] jetty, Syn. ท่าเทียบเรือ, Thai definition: สะพานที่สร้างทอดยาวออกไปในน้ำ ใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนปลาเป็นต้นขึ้นจากเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานปลา[n.] (saphānplā) EN: jetty ; pier   

CMU English Pronouncing Dictionary
JETTY    JH EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jetty    (n) ʤˈɛtiː (jh e1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landungsbrücke {f} | Landungsbrücken {pl}jetty | jetties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桟橋[さんばし(P);さんきょう, sanbashi (P); sankyou] (n) wharf; bridge; jetty; pier; (P) [Add to Longdo]
波止場[はとば, hatoba] (n) wharf; quay; landing-stage; jetty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jetty
   n 1: a protective structure of stone or concrete; extends from
      shore into the water to prevent a beach from washing away
      [syn: {breakwater}, {groin}, {groyne}, {mole}, {bulwark},
      {seawall}, {jetty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top