ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jet lag

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jet lag-, *jet lag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet lag[N] อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jet lagอาการเมาเวลาเหตุการบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry. I didn't know jet lag could be like this. I've never had my hair hurt before.ขอโทษนะ ผมไม่รู้ว่าอาการเมาเครื่องเป็นงี้ หัวผมไม่เคยกระเซิงขนาดนี้เลย Hope Springs (2003)
Jet lag is brutal.เครื่องเจ็ทสั่นแรงจริงๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Good-bye, jet lag. hello, triple ristretto.บายๆ ความเหนื่อยล้า สวัสดี ความสดชื่น Enough About Eve (2009)
- A swim might help your jet lag.มีแม่น้ำทัวร์จะช่วย เขตเวลาที่แตกต่าง. Angels & Demons (2009)
It's jet lag.ครับผมปรับตัวไม่ทัน The Karate Kid (2010)
My shooting hand. Got some jet lag so...ฉันเมาเครื่องบินอะ The Karate Kid (2010)
With the jet lag and the no hormones... who knows what kind of mood swings I'm capable of.ทั้งเจ็ทแล็ก ทั้งขาดฮอร์โมน ใครจะรู้ว่าฉันจะระเบิดบึ้มได้ขนาดไหน Sex and the City 2 (2010)
This jet lag's kicking my ass.เครื่องบินทำให้ขาฉันชาไปหมดเลย Lochan Mor (2010)
I'm still suffering a little jet lag at the moment.ผมยังไม่ชินกับเวลาที่มันต่างกันนะครับ Episode #1.15 (2010)
Someone's a bit jet lagged-มีใครบางคนเมาเครื่อง Masks (2011)
I just need some rest, and, you know, the jet lag, and of course I didn't eat anything this morning.ยายแค่อยากพักสักหน่อย แบบว่าเจ็ทแล็คน่ะ และแน่นอนยายไม่ได้กินอะไรเลยเช้านี่ Rhodes to Perdition (2011)
Ok, you know what? I'm gonna chalk that up to a little jet lag and let's start this thing over.โอเค รู้ไหม ผมจะถือซะว่าคุณยังเหยื่อยจากการเดินทาง The Silencer (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jet lagI'm still suffering from jet lag.
jet lagIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.
jet lagI've got a bad case of jet lag.
jet lagJet lag is more than just feeling tired - on top of that you just don't feel well.
jet lagWhenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jet lag
   n 1: fatigue and sleep disturbance resulting from disruption of
      the body's normal circadian rhythm as a result of jet
      travel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top