ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jersey

JH ER1 Z IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jersey-, *jersey*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jersey(เจอ'ซี่) n. เสื้อถักรัดรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
jersey(n) เสื้อยืด,เสื้อสเวตเตอร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Going to Jersey?จะย์? The Godfather (1972)
Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New JerseyThe Godfather (1972)
Connecticut, Rhode Island, New Jersey. I'm all by myself out there.คอนเนคติกัต โรด ไอส์เเลนด์ นิวเจอร์ชีย์ มืผมจัดการอยู่คนเดียว Jaws (1975)
It happened before. The Jersey beach, 1916.มันเคยเกิดขึ้นเเล้ว ที่หาดเจอร์ชีย์ ปี 1916 Jaws (1975)
We're going to Jersey.เรากำลังจะไปเจอร์ซีย์ *batteries not included (1987)
Across the river, in Jersey. You know who's there?รู้มั้ยใครอยู่นั่น มิวเรียลกับซิด จำได้มั้ย *batteries not included (1987)
With farm animals? "With ex-cons from New Jersey?"รูปโป๊ของเธอกับผมล่ะ กับสัตว์ในฟาร์มหรือพวกขี้คุก" Punchline (1988)
I lied. I'm going to Jersey.ฉันโกหก ฉันจะไปเจอร์ซี Punchline (1988)
Jersey? Yeah, I'm from Jersey.- เจอร์ซีหรือ Punchline (1988)
Jersey, three kids, there's something there...- อยู่เจอร์ซี มีลูก เอาไปใช้ได้ Punchline (1988)
You're a Jersey housewife with snot-nosed kids.คุณเป็นแม่บ้านเจอร์ซีมีลูก... Punchline (1988)
Were you born in New Jersey, Reverend Young?ท่านเกิดที่นิวเจอร์ซีหรือครับ Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อยืด[n.] (seūayeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater   FR: tee-shirt = t-shirt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JERSEY    JH ER1 Z IY0
JERSEYS    JH ER1 Z IY0 Z
JERSEY'S    JH ER1 Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jersey    (n) ʤˈɜːʴziː (jh @@1 z ii)
jersey    (n) ʤˈɜːʴziː (jh @@1 z ii)
jerseys    (n) ʤˈɜːʴzɪz (jh @@1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泽西[Zé xī, ㄗㄜˊ ㄒㄧ, 西 / 西] Jersey (Channel Islands), #189,342 [Add to Longdo]
泽西岛[Zé xī dǎo, ㄗㄜˊ ㄒㄧ ㄉㄠˇ, 西 / 西] Jersey (Channel Islands), #202,253 [Add to Longdo]
毛织运动衫[máo zhī yùn dòng shān, ㄇㄠˊ ㄓ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄢ, / ] jersey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットソー[, kattoso-] (n) (abbr) clothes made from jersey cloth (wasei [Add to Longdo]
ジャージー(P);ジャージ[, ja-ji-(P); ja-ji] (n) jersey; (P) [Add to Longdo]
ジャージー島[ジャージーとう, ja-ji-tou] (n) Jersey [Add to Longdo]
ニュージャージー[, nyu-ja-ji-] (n) New Jersey; (P) [Add to Longdo]
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre [Add to Longdo]
御形;五形[ごぎょう;おぎょう(御形);ゴギョウ;オギョウ, gogyou ; ogyou ( o katachi ); gogyou ; ogyou] (n) (uk) (See 母子草) Jersey cudweed (species of cottonweed, Gnaphalium affine) [Add to Longdo]
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
母子草[ははこぐさ;ハハコグサ, hahakogusa ; hahakogusa] (n) (uk) Jersey cudweed (species of cottonweed, Gnaphalium affine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jersey
   n 1: a Mid-Atlantic state on the Atlantic; one of the original
      13 colonies [syn: {New Jersey}, {Jersey}, {Garden State},
      {NJ}]
   2: the largest of the Channel Islands [syn: {Jersey}, {island of
     Jersey}]
   3: a close-fitting pullover shirt [syn: {jersey}, {T-shirt},
     {tee shirt}]
   4: a slightly elastic machine-knit fabric
   5: a breed of diary cattle developed on the island of Jersey

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top