ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerky

JH ER1 K IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerky-, *jerky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerky[ADJ] ที่เกิดการกระตุก, Syn. convulsive, shaky, spasmodic, Ant. smooth
jerky[N] เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง, See also: เนื้อแดดเดียว, Syn. jerked meat

English-Thai: Nontri Dictionary
jerky(adj) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jerky pulse; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerky respirationการหายใจกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jerky Motionการเคลื่อนไหวแบบเขย่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jerky?เนื้อแห้งมั้ย? Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Busy lately? Try some of this jerkyหมู่นี้ยุ่งเหรอ ชิมเนื้อเค็มสิ Saving Face (2004)
- What up, jerky?- ว่าไง ไอ้เซ่อ Alpha Dog (2006)
hey,you got any of that oriental jerky?เฮ้ นายมีเนื้อแห้งรสออเรียลทอลมั่งไหม? Scan (2006)
Tomorrow is free beef... jerky.พรุ่งนี้จะเป็นวันเนื้อ... Enchanted (2007)
Just give us beef jerky.เอาเป็นว่า เอาเนื้อเส้นนั่นแล้วกัน The Simpsons Movie (2007)
Lots and lots of beef jerky.ใช่ ใช่เรามาซื้อไอ้นี่ The Simpsons Movie (2007)
I'm gonna grab some turkey jerky inside.ผมจะไปซื้อไก่งวงข้างใน Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I love jerky-jerkoff.ฉันรักนายไอ้หนูชักว่าว Giving Back (2008)
Hey, jerky-jerky man!ว่าไง ไอ้หนุ่มชักว่าว Giving Back (2008)
What would you like, how about your favorite beef jerky?เจ้าอยากได้อะไร,เนื้อแดดเดียวเป็นยังไง Iljimae (2008)
I'm trying to buy some jerky and a slushee, and suddenly you're standing there over by the ho hos........... ............. The Beginning of the End (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
JERKY    JH ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jerky    (j) ʤˈɜːʳkiː (jh @@1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ruckartig; ruckweise; abgehackt; holprig; eckig {adj} | ruckartiger | am ruckartigstenjerky | jerkier | jerkiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャーキー[, ja-ki-] (n) jerky [Add to Longdo]
ビーフジャーキー[, bi-fuja-ki-] (n) beef jerky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jerky
   adj 1: lacking a steady rhythm; "an arrhythmic heartbeat" [syn:
       {arrhythmic}, {jerking}, {jerky}]
   2: marked by abrupt transitions; "choppy prose" [syn: {choppy},
     {jerky}]
   3: having or revealing stupidity; "ridiculous anserine
     behavior"; "a dopey answer"; "a dopey kid"; "some fool idea
     about rewriting authors' books" [syn: {anserine}, {dopy},
     {dopey}, {foolish}, {goosey}, {goosy}, {gooselike}, {jerky}]
   n 1: meat (especially beef) cut in strips and dried in the sun
      [syn: {jerky}, {jerked meat}, {jerk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top