ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerkin

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerkin-, *jerkin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jerkin(เจอ'คิน) n. เสื้อรัดรูปไร้แขน

English-Thai: Nontri Dictionary
jerkin(n) เสื้อกล้าม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jerking Motionลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา [การแพทย์]
Jerking Movementความต้านทานแบบกระตุกๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Or are we just jerking off?หรือเราจะเสียเวลาเปล่า... เอเมน Blazing Saddles (1974)
I wanna know if you're doin' something that's gonna help us out of this deep shit we're in, or if you're all in there just jerkin' each other off.ผมอยากรู้ว่า คุณกำลังทำงานเพื่อ ช่วยให้เราได้ไปจากที่นี่อยู่หรือเปล่า หรือว่ามัวแต่ นั่งช่วยตัวเองกันอยู่ Day of the Dead (1985)
'Cause if we're just jerkin' off here,ถ้าคุณมัวแต่เสียเวลาเปล่าละก็.. Day of the Dead (1985)
These people are jerking us around. Mr. Lacey, one more thing.ถ้าอยากให้ผมกำจัดนักข่าวพวกนี้ ผมจัดการให้ครับ *batteries not included (1987)
Stop jerking' off in my mother's room.อย่าไปทำทะลึ่งในห้องแม่ชั้นนะโว้ยขอร้อง Good Will Hunting (1997)
Merkin ain´t jerking´. He´s workin´, OK?เมอร์กิน นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ/ เขาทำงานนะ โอเค๊? Never Been Kissed (1999)
Look at me: jerking off in the shower.ดูผมสิ ...ใช้มือกับตัวเองตอนอาบน้ำ American Beauty (1999)
- Bounce the ball, bounce the ball. - No, you're just jerking us around.เด้งบอลเนี่ย เด้งกลับ เล่นแค่นี้ก็ไม่เห็นจะต้องใช้สนามเลยนี่ Latter Days (2003)
No, he is jerking me around by... on the offchance just... you didn't happen to give my demo to anyone, did you?เค้าพยายามดึงชั้นให้ออกจาก การทำเดโมของชั้น ว่าแต่นายได้เอาเดโมของชั้นไปให้ใครลองฟังบ้างหรือยัง? Latter Days (2003)
I'm not jerking you around, Ralph, all right? I'm gonna get it.ผมไม่ได้ยึกยัก ราล์ฟ ผมจะหามาให้ The Pursuit of Happyness (2006)
I can't believe you killed your grandmother from jerking off.ไม่อยากเชื่อเลยว่าแกฆ่าย่าของแกด้วยการ พุ่งปรี๊ด American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
JERKING    JH ER1 K IH0 NG
JERKINS    JH ER1 K IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jerkin    (n) ʤˈɜːʴkɪn (jh @@1 k i n)
jerking    (v) ʤˈɜːʴkɪŋ (jh @@1 k i ng)
jerkins    (n) ʤˈɜːʴkɪnz (jh @@1 k i n z)
jerkiness    (n) ʤˈɜːʴkɪnəs (jh @@1 k i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガクンガクン[, gakungakun] (adv-to,adv) jerkingly [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jerkin
      n 1: a tight sleeveless and collarless jacket (often made of
           leather) worn by men in former times

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top