ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerk away

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerk away-, *jerk away*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jerk away มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jerk away*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerk away[PHRV] กระชากออก, See also: กระตุกออก, ดึงออกไป, ลากออก, Syn. drag away, pull away, take away, yank away

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกลัก[V] snatch, See also: grab, jerk away, pinch, seize, Syn. ฉกฉวย, ขโมย, Example: ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป, Thai definition: ฉวยเอาของเขาไป
ฉก[V] snatch, See also: seize, grab, wrest, pinch, jerk away, Syn. ฉวย, ชิง, แย่ง, ขโมย, ลัก, Example: ชายหนุ่มเกร็งมือหมายจะฉกไปสร้อยทองเหลืองอร่ามที่คอชายสูงวัยคนนั้น, Thai definition: ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top