ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerk

JH ER1 K   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerk-, *jerk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerk[N] การกระตุก, See also: การสะบัด, การผลัก, การกระชาก, Syn. thrust, yank, jolt
jerk[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเซ่อ, Syn. dork
jerk[VT] กระตุก, See also: สะบัด, กระชาก, Syn. yank, twist, thrust
jerk[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: ตะกุกตะกัก
jerk[VT] แล่เนื้อเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแห้ง
jerk[ADJ] ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. irregular, unsteady, Ant. smooth
jerk[SL] ปัญญาอ่อน
jerky[ADJ] ที่เกิดการกระตุก, Syn. convulsive, shaky, spasmodic, Ant. smooth
jerky[N] เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง, See also: เนื้อแดดเดียว, Syn. jerked meat
jerk up[PHRV] กระตุกขึ้น, See also: สะบัดขึ้น, ดึงขึ้น, Syn. pull up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
jerkin(เจอ'คิน) n. เสื้อรัดรูปไร้แขน
kneejerkปฏิกิริยาเหยียดขาที่เนื่องจากการเคาะที่หัวเข่า, Syn. patellar reflex

English-Thai: Nontri Dictionary
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
jerk(vi,vt) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด,หยุดกึก,ฉุด
jerkin(n) เสื้อกล้าม
jerky(adj) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jerk๑. การกระตุก๒. กิริยาสนองฉับพลัน [มีความหมายเหมือนกับ reflex ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk nystagmus; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, Achilles; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, ankle; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, biceps; reflex, bicepsรีเฟล็กซ์ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, kneeการกระตุกเหตุเคาะเข่า [มีความหมายเหมือนกับ reflex, knee jerk และ reflex, patellar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerky pulse; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerky respirationการหายใจกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jerkปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Jerk, Elbowปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นกล้ามเนื้อที่ข้อศอก [การแพทย์]
Jerking Motionลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา [การแพทย์]
Jerking Movementความต้านทานแบบกระตุกๆ [การแพทย์]
Jerky Motionการเคลื่อนไหวแบบเขย่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He woke with a jerk of his fist coming up, and the line burning out through his hand.เขาตื่นด้วยการกระตุกของ กำปั้นของเขาขึ้นมา และสายการเผาไหม้ออกมาจาก มือของเขา The Old Man and the Sea (1958)
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Stupid jerk!โง่กระตุก! The Godfather (1972)
Or are we just jerking off?หรือเราจะเสียเวลาเปล่า... เอเมน Blazing Saddles (1974)
Stop it, you jerk!หยุด มันคุณ เหวี่ยง ! I Spit on Your Grave (1978)
He comes. He comes when he jerks off.เขามา เขามา เมื่อเขา กระตุก ออก I Spit on Your Grave (1978)
- Jerk!เหวี่ยง ! I Spit on Your Grave (1978)
I wanna know if you're doin' something that's gonna help us out of this deep shit we're in, or if you're all in there just jerkin' each other off.ผมอยากรู้ว่า คุณกำลังทำงานเพื่อ ช่วยให้เราได้ไปจากที่นี่อยู่หรือเปล่า หรือว่ามัวแต่ นั่งช่วยตัวเองกันอยู่ Day of the Dead (1985)
'Cause if we're just jerkin' off here,ถ้าคุณมัวแต่เสียเวลาเปล่าละก็.. Day of the Dead (1985)
These people are jerking us around. Mr. Lacey, one more thing.ถ้าอยากให้ผมกำจัดนักข่าวพวกนี้ ผมจัดการให้ครับ *batteries not included (1987)
Could have been worse. Could have put me on with a bigoted jerk. Hold it there, boy!ผมว่านี่ก็ไม่เลวนะ เสียอย่างเดียวคือ โดนไอ้ทึ่มหัวขี้เลื่อยไล่จับน่ะครับ Mannequin (1987)
Move it, jerk!หลีกไปพวก! Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jerkHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
jerkThe train jerked forward.
jerkHe's such a shameless jerk.
jerkSuppose there's some jerk you just can't get on with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกุกตะกัก[ADV] jerkily, See also: evenly, Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ, Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง, Example: เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว, Thai definition: ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น
ดนโด่[V] jerk up, Syn. กระดกกระดนโด่, Example: เด็กๆ ดนโด่อยู่บนกระดานหก, Thai definition: ตั้งอยู่อย่างไม่เรียบร้อย, ท่าทางเก้กังไม่เรียบร้อย, Notes: (ปาก)
กระตุก[V] have a spasm, See also: jerk, twitch, be affected by spasms, Syn. ชักกระตุก, Example: เราช่วยหามผู้ป่วยขึ้นรถแท็กซี่อย่างยากลำบาก เพราะมีอาการชักกระตุกบิดงอตลอดเวลา, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อหดและยืดตัวขึ้นมาเองทันที
กระชาก[V] jerk, See also: yank, pull sharply, twitch, drag, Syn. กระตุก, ดึง, ฉุด, Example: เขากระชากคอเสื้อพี่แล้วตวาดอีกหลายหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
เข่ากระตุก[n. exp.] (khao kratuk) EN: knee jerk   
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk   FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk cheūak) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope   
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs   FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กระตุกเชือก[v. exp.] (kratuk cheūak) EN: jerk a rope   

CMU English Pronouncing Dictionary
JERK    JH ER1 K
JERKS    JH ER1 K S
JERKY    JH ER1 K IY0
JERKED    JH ER1 K T
JERKING    JH ER1 K IH0 NG
JERKINS    JH ER1 K IH0 N Z
JERK-OFF    JH ER1 K AO1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jerk    (v) ʤˈɜːʳk (jh @@1 k)
jerks    (v) ʤˈɜːʳks (jh @@1 k s)
jerky    (j) ʤˈɜːʳkiː (jh @@1 k ii)
jerked    (v) ʤˈɜːʳkt (jh @@1 k t)
jerkin    (n) ʤˈɜːʳkɪn (jh @@1 k i n)
jerkier    (j) ʤˈɜːʳkɪəʳr (jh @@1 k i@ r)
jerkily    (a) ʤˈɜːʳkɪliː (jh @@1 k i l ii)
jerking    (v) ʤˈɜːʳkɪŋ (jh @@1 k i ng)
jerkins    (n) ʤˈɜːʳkɪnz (jh @@1 k i n z)
jerkiest    (j) ʤˈɜːʳkɪɪst (jh @@1 k i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
ぎくぎく[, gikugiku] (adv,adv-to,vs) jerkily [Add to Longdo]
ぐいっ;ぐい;グイッ;グイ[, guitsu ; gui ; guitsu ; gui] (adv-to) (on-mim) with a jerk [Add to Longdo]
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
ガクンガクン[, gakungakun] (adv-to,adv) jerkingly [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]
ジャーキー[, ja-ki-] (n) jerky [Add to Longdo]
ジャーク[, ja-ku] (n) jerk; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jerk
   n 1: a dull stupid fatuous person [syn: {jerk}, {dork}]
   2: an abrupt spasmodic movement [syn: {jerk}, {jerking}, {jolt},
     {saccade}]
   3: (mechanics) the rate of change of acceleration
   4: meat (especially beef) cut in strips and dried in the sun
     [syn: {jerky}, {jerked meat}, {jerk}]
   5: raising a weight from shoulder height to above the head by
     straightening the arms
   6: a sudden abrupt pull [syn: {tug}, {jerk}]
   v 1: pull, or move with a sudden movement; "He turned the handle
      and jerked the door open" [syn: {yank}, {jerk}]
   2: move with abrupt, seemingly uncontrolled motions; "The
     patient's legs were jerkings" [syn: {jerk}, {twitch}]
   3: make an uncontrolled, short, jerky motion; "his face is
     twitching" [syn: {twitch}, {jerk}]
   4: jump vertically, with legs stiff and back arched; "the yung
     filly bucked" [syn: {buck}, {jerk}, {hitch}]
   5: throw or toss with a quick motion; "flick a piece of paper
     across the table"; "jerk his head" [syn: {jerk}, {flick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top