ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jerboa

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jerboa-, *jerboa*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jerboa(เจอโบ) n. สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่งมีขาหลังยาวที่ทำให้กระโดดได้

CMU English Pronouncing Dictionary
JERBOAS    JH ER0 B OW1 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jerboa    (n) ʤˈɜːʳbˈouə (jh @@1 b ou1 @)
jerboas    (n) ʤˈɜːʳbˈouəz (jh @@1 b ou1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳鼠[とびねずみ;トビネズミ, tobinezumi ; tobinezumi] (n) (uk) jerboa (any rodent of family Dipodidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jerboa
      n 1: mouselike jumping rodent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top