ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jejunum

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jejunum-, *jejunum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jejunum[N] ช่วงกลางของลำไส้เล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jejunum(จิจู'นัม) n. ส่วนกลางของลำไส้เล็กอยู่ระหว่าง duodenumกับileum., See also: jejunal adj. ดูjejunum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กตอนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; เจจุนัม, ลำไส้เล้ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม; เยื่อบุลำไส้เล็ก; เจจูนัม [การแพทย์]
Jejunum Interpositionการใช้ลำไส้เล็กส่วนเจจูนั่มแทนหลอดอาหาร [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, / ] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠, #30,734 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jejunum {n}; Leerdarm {m}; Teil des Dünndarms [med.]jejunum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空腸[くうちょう, kuuchou] (n) jejunum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jejunum
      n 1: the part of the small intestine between the duodenum and
           the ileum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top