ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeeringly

JH IY1 R IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeeringly-, *jeeringly*, jeering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jeeringly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jeeringly*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
JEERING    JH IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeering    (v) ʤˈɪəʳrɪŋ (jh i@1 r i ng)
jeeringly    (a) ʤˈɪəʳrɪŋliː (jh i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, / ] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance, #24,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gejohle {n}; Johlen {n}jeering [Add to Longdo]
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering [Add to Longdo]
höhnisch; höhnisch lachend; johlend {adj}jeering [Add to Longdo]
höhnische Bemerkung {f}jeering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jeeringly
      adv 1: in a disrespectful jeering manner [syn: {jeeringly},
             {mockingly}, {gibingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top