ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jealous

JH EH1 L AH0 S   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jealous-, *jealous*, jealou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealous[ADJ] ขี้หึง, See also: หึงหวง, หึง, Syn. envious
jealous[ADJ] หวาดระแวง, See also: ระแวง, ไม่ไว้ใจ, Syn. mistrustful, suspicious, vigilant, Ant. trustworthy, trusting
jealous[ADJ] อิจฉา, See also: ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Syn. envious, covetous, green, Ant. serene, content
jealousy[N] ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness
jealously[ADV] อย่างระแวดระวัง, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. suspiciously, vigilantly, Ant. trustingly
jealously[ADV] อย่างอิจฉา, See also: อย่างริษยา, Syn. enviously, covetously, Ant. serenely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้หึง,หึงหวง,หวงแหน,ระแวง,เตรียม,พร้อม,ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
jealous(adj) อิจฉา,ขี้หึง,ริษยา
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealous Contentความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's mad, jealous of you!เธอเป็นคนบ้าที่อิจฉาของคุณ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You know, Pinocchio, I think Figaro is jealous of you.คุณจะรู้ว่า ปิโนคีโอ, ฉันคิดว่า ฟิกาโร เป็นที่อิจฉา ของคุณ Pinocchio (1940)
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Oh, jealous, is he?เขาขี้หึงสินะ Rebecca (1940)
My husband had an affair with her, but I didn't care, I wasn't jealous.สามีของฉันมีความสัมพันธ์กับเธอ แต่ฉันไม่สนใจและก็ไม่ได้อิจฉา Clue (1985)
Or was it a jealous wife?หรือเป็นภรรยาขี้หึง? Clue (1985)
Your were jealous that your husband was shtupping Yvette.คุณอิจฉาที่สามีไปมีชู้กับอีเว็ตต์ Clue (1985)
Tonight it seems that even the moon is jealous of me.ดูเหมือนคืนนี้ แม้แต่พระจันทร์ ก็ยังอิจฉาข้านะ Vampire Hunter D (1985)
I am so jealous.เค้าล่ะอิจฉาตัวเองจริง จิ๊ง. Mannequin (1987)
I get jealous when I see somebody who's got it up on stage. I can't help it.ผมอิจฉาเวลาเห็นใครพูดได้ดี Punchline (1988)
Naturally, if you are not so intelligent, you will be jealous.ธรรมชาติถ้าคุณไม่ได้ฉลาดเช่นนั้นคุณจะมีความรู้สึกอิจฉา The Russia House (1990)
He's so jealous. If I even look at anyone else, he'll kill me.ขี้หึงเป็นบ้า แค่ฉันมองใคร เขาจะฆ่าฉันทิ้ง Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jealousA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
jealousChris recognized the boy from his math class and became very jealous.
jealousEverybody was jealous of my success.
jealousHe is jealous of her talent.
jealousHer success made her the target of jealousy.
jealousHe was jealous of his wife.
jealousHe was jealous of my success.
jealousHe was jealous of their happiness.
jealousHis action was animated by jealousy.
jealousHis jealousy began to raise its head again.
jealousI can't stand her jealousy.
jealousI'm jealous that you have a good boss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน[ADV] enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)
ขี้อิจฉา[ADJ] envious, See also: jealous, Syn. ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Example: ดาราที่แสดงเป็นคนขี้อิจฉาแสดงได้ถึงบทถึงบาท จนผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องจริง, Thai definition: ที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, นิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้
ขี้หึง[ADJ] jealous, See also: envious, Syn. ขี้หึงหวง, หึงหวง, Example: แม่บ้านผมเป็นคนขี้หึงมากคอยตามรังควานไปทุกหย่อมหญ้า, Thai definition: ที่หวงแหนทางเพศ ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนรักของตัวเอง
ความหวง[N] jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน[N] jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตัวอิจฉา[N] jealous character, See also: envious character, Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา, Example: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง, Thai definition: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หึง[v.] (heung) EN: be jealous of   
หึง[adj.] (heung) EN: jealous   FR: jaloux
หึงหวง[adj.] (heunghūang) EN: jealous   
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
หวงแหน[adj.] (hūanghaēn) EN: jealously guarded   
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[adj.] (itchā) EN: jealous ; envious   FR: jaloux, envieux
อิจฉาริษยา[v. exp.] (itchāritsayā) EN: envy ; be jealous ; be envious   FR: être jaloux de ... (qch)
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā røn) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed   
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUS    JH EH1 L AH0 S
JEALOUSY    JH EH1 L AH0 S IY0
JEALOUSLY    JH EH1 L AH0 S L IY0
JEALOUSIES    JH EH1 L AH0 S IY0 Z
JEALOUSNESS    JH EH1 L AH0 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealous    (j) ʤˈɛləs (jh e1 l @ s)
jealousy    (n) ʤˈɛləsiː (jh e1 l @ s ii)
jealously    (a) ʤˈɛləsliː (jh e1 l @ s l ii)
jealousies    (n) ʤˈɛləsɪz (jh e1 l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫉妒[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ, ] jealous; envy, #5,911 [Add to Longdo]
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
妒忌[dù jì, ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, ] jealous; jealousy, #18,927 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] jealousy; be jealous of, #21,380 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] jealous, #25,522 [Add to Longdo]
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, ] jealousy; suspicious and jealous, #105,381 [Add to Longdo]
妒能害贤[dù néng hài xián, ㄉㄨˋ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] jealous of the able, envious of the clever (成语 saw) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eifersüchtig; neidisch {adj} (auf) | eifersüchtiger | am eifersüchtigstenjealous (of) | more jealous; jealousier | most jealous; jealousiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やきもちを焼く;やきもちを妬く;焼餅を焼く;焼もちを焼く[やきもちをやく, yakimochiwoyaku] (exp,v5k) to be jealous [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[, jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jealous
   adj 1: showing extreme cupidity; painfully desirous of another's
       advantages; "he was never covetous before he met her";
       "jealous of his success and covetous of his possessions";
       "envious of their art collection" [syn: {covetous},
       {envious}, {jealous}]
   2: suspicious or unduly suspicious or fearful of being displaced
     by a rival; "a jealous lover" [syn: {jealous}, {green-eyed},
     {overjealous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top