ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jazzy

JH AE1 Z IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jazzy-, *jazzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jazzy[ADJ] ที่มีลักษณะดนตรีแบบแจ๊ส
jazzy[ADJ] สีสันบาดตา (คำไม่เป็นทางการ), See also: หรูหรา, ทันสมัย, Syn. flashy, fancy, gaudy, Ant. plain, simple
jazzy[SL] น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเย้ายวน

CMU English Pronouncing Dictionary
JAZZY    JH AE1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jazzy    (j) ʤˈæziː (jh a1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
toll {adj} | toller | am tollstenjazzy | jazzier | jazziest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jazzy
   adj 1: resembling jazz (especially in its rhythm)
   2: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top