ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaywalk

JH EY1 W AO2 K   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaywalk-, *jaywalk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaywalk[VI] ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย
jaywalker[N] คนที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaywalk(เจ'วอล์ค) vi. ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร., See also: jaywalker n. ดูjaywalk

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I can't talk to a lawyer. I was jaywalking.- เรียกไม่ได้ ฉันไม่ดูตาม้าตาเรือเอง Bringing Down the House (2003)
I'm not even jaywalking.ไม่ใช่ขอทาน Dirt Nap (2008)
- Not unless you include jaywalking and indecent exposure.ไม่เลย เว้นแต่จะรวม การเดินลัดสนาม และการแต่งตัว ไม่เหมาะสมไปด้วย White to Play (2009)
I don't even jaywalk.ผมไม่เคยแม้แต่ข้ามถนน ผิดกฎหมายเลยนะ Dude, Where's My Groom? (2009)
- Oh, my gosh, a jaywalker.- โอ้ะ นั่น ลูกใครหว่า.. ข้ามถนนผิดที่? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The worst thing I ever saw her do was jaywalk.ร้ายที่สุดที่ผมเคยเห็น ก็แค่ข้ามถนนผิดกฎหมาย A Deadly Affair (2010)
you know, maybe we could get him for jaywalking. I mean, he just... he ran right through traffic.บางทีฉันอาจจะจับเขา ข้อหาไม่ข้ามทางม้าลาย Bullet Proof (2010)
So let's concentrate on robbery and murder and rape, and we'll get to the Good Samaritans after we're done with the jaywalkers.งั้นเรามามองกันที่ การปล้น ฆาตกรรม การแย่งชิง และ เราจะจับ พลเมืองดีคนนั้น ข้อหา ไม่ข้ามถนนบนทางม้าลาย Samaritan (2010)
where Superman's chasing around those jaywalkers?ฉันว่านะ เราสองคน น่าจะหยุดห่วงเรื่องพวกนี้ไว้ก่อน No Ordinary Sidekick (2010)
Nathan, that man is jaywalking.คุณจะทำอะไร เนธาน ชายคนนั้นข้ามถนนผิดกฏหมาย Business as Usual (2011)
Go quickly. Don't jaywalk.รีบๆไปเลย อย่าข้ามถนนผิดกฏอีกล่ะ A Thousand Days' Promise (2011)
Hell, I may even throw in a jaywalking charge for good measure.ผมยังเพิ่มข้อหาไม่ข้ามทางม้าลาย ให้อีกกระทงนึงด้วย Judgment Day (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jaywalkA jaywalker exposes himself to great danger.
jaywalkIs there a law here about jaywalking?

CMU English Pronouncing Dictionary
JAYWALK    JH EY1 W AO2 K
JAYWALKING    JH EY1 W AO2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaywalk    (v) ʤˈɛɪwɔːk (jh ei1 w oo k)
jaywalks    (v) ʤˈɛɪwɔːks (jh ei1 w oo k s)
jaywalked    (v) ʤˈɛɪwɔːkt (jh ei1 w oo k t)
jaywalker    (n) ʤˈɛɪwɔːkər (jh ei1 w oo k @ r)
jaywalkers    (n) ʤˈɛɪwɔːkəz (jh ei1 w oo k @ z)
jaywalking    (v) ʤˈɛɪwɔːkɪŋ (jh ei1 w oo k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jaywalk
      v 1: cross the road at a red light

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top