ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaundice

JH AO1 N D AH0 S   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaundice-, *jaundice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaundice[N] โรคดีซ่าน, Syn. icterus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundices}n. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jaundice; icterusดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jaundiceดีซ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jaundiceดีซ่าน [TU Subject Heading]
Jaundiceโรคดีซ่าน; ตาเหลือง; ดีซ่าน; ตัวเหลือง; อาการเหลือง; ภาวะเหลือง; ดีซ่าน, โรค; อาการดีซ่าน [การแพทย์]
Jaundice Yellowสีเหลือง [การแพทย์]
Jaundice, Cholestaticดีซ่านเป็นแบบโคเลสเตติค, อาการดีซ่าน, ถุงน้ำดีอุดตัน, การเกิดดีซ่าน [การแพทย์]
Jaundice, Chronic Idiopathicดีซ่านเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Jaundice, Deepดีซ่านอย่างมาก [การแพทย์]
Jaundice, Episodicภาวะเหลืองเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Jaundice, Hemolyticดีซ่านจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Jaundice, Idiopathicดีซ่านซึ่งไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I've got jaundice.ไม่นานหรอก The Pianist (2002)
It just makes you look funny. My grandfather was jilted by his girlfriend when he got jaundice.ถ้าโรคนั้นไม่ต้องกังวล ก็แค่ตัวเหลืองตาเหลือง The Pianist (2002)
Slightly jaundiced.เป็นความหงุดหงิดเล็กน้อย American Duos (2007)
I have a very jaundiced (bitter) view of life.ผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายสักหน่อย The Bank Job (2008)
Which means obstructive jaundice,ซึ่งหมายความว่ามีท่อน้ำดีอุดตัน แต่ว่าผอ. New History (2009)
No yellow. Jaundice. Go for the blue.ไม่เอาสีเหลือง ดูน่าหงุดหงิด เอาสีน้ำเงินดีกว่า Family Ties (2009)
I'm getting that yellow jaundice That's been going around.I know it.นี่จริงจังเว่ย ซีเรียสจังวะ Iwo Jima (2010)
Hey, tall, dark, and jaundiced.ไง พ่อสูง ยาว ขาว ดี Moments in the Woods (2011)
Yeah, he's jaundiced. Probably hasn't seen daylight in a while.ใช่ เขาเป็นดีซ่าน อาจจะไม่ได้เห็นแสงแดดมาพักใหญ่ Foundation (2012)
Her liver is inflamed and she's slightly jaundiced.ตับของเธออักเสบ และเธอเป็นโรคดีซ่านขั้นต้นด้วย Carbon Copy (2013)
Nosebleeds, jaundice, hair falling out.เลือดกำเดาไหล ดีซ่าน ผมร่วง In Extremis (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีซ่าน[N] jaundice, Syn. โรดีซ่าน, โรคตับเหลือง, Example: อาการตาเหลืองอาจพบในผู้ป่วยโรคดีซ่าน, Thai definition: ชื่อโรคซึ่งเกิดกับผู้ป่วยที่มีสารสีชนิดหนึ่งในน้ำดี ซึ่งเรียกว่า บิลิรูบิน ไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติในคนธรรมดา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีซ่าน[n.] (dīsān) EN: jaundice   FR: jaunisse [f]
โรคดีซ่าน[n.] (rōk dīsān) EN: jaundice   FR: jaunisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAUNDICE    JH AO1 N D AH0 S
JAUNDICED    JH AO1 N D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaundice    (v) ʤˈɔːndɪs (jh oo1 n d i s)
jaundiced    (v) ʤˈɔːndɪst (jh oo1 n d i s t)
jaundices    (v) ʤˈɔːndɪsɪz (jh oo1 n d i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄疸[huáng dǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄢˇ, / ] jaundice, #22,512 [Add to Longdo]
[dǎn, ㄉㄢˇ, ] jaundice, #137,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄疸[おうだん, oudan] (n,adj-no) jaundice [Add to Longdo]
新生児黄疸[しんせいじおうだん, shinseijioudan] (n) neonatal jaundice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaundice
   n 1: yellowing of the skin and the whites of the eyes caused by
      an accumulation of bile pigment (bilirubin) in the blood;
      can be a symptom of gallstones or liver infection or anemia
      [syn: {jaundice}, {icterus}]
   2: a rough and bitter manner [syn: {bitterness}, {acrimony},
     {acerbity}, {jaundice}, {tartness}, {thorniness}]
   v 1: distort adversely; "Jealousy had jaundiced his judgment"
   2: affect with, or as if with, jaundice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top