ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jauk

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jauk-, *jauk*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jauk มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jauk*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jauk(จาค,จอค) {jauked,jauking,jauks} vi. พูดเล่น,ละเลย,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They call me "the cod killer".Sie nennen mich "Kabeljaukiller". Ingaló (1992)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jauk

 


  

 
jauk
  • (จาค,จอค) {jauked,jauking,jauks} vi. พูดเล่น,ละเลย,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
auk, Jack, jack, Jake, jail, Jay, Jul, jay, junk, Jacki, Jacky, AK, Baku, Juan, UK, jag, jug, Janek, Janka, caulk, jacks, Gaul, Jain, Jaye, hack, hark, hawk, jays, Ark, Aug, JFK, Jae, Jan, Jud, Jun, Zak, ark, jab, jam, jar, jaw, jun, jut, oak, yak, yuk, Jock, gawk, jerk, jock, cask, jags, jink, Jada, Jade, Jame, Jami, Jana, Jane, Jany, Jard, Jase, Java, Lark, Mack, Mark, Park, Zack, back, bark, dark, jade, jamb, jape, jars, jato, java, jaws, jazz, lack, lark, mack, mark, pack, park, rack, sack, souk, tack, Jay's, jay's, Jack's, jack's, Jae's, jar's, jaw's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top