ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jarl

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jarl-, *jarl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jarl(จาร์ล) n. หัวหน้า,เจ้า,ท่านเอิร์ล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Is Lars or Jarle here?- ลาร์กับยาเลอร์อยู่ไหม Uno (2004)
Jarle, listen...ยาเลอร์ ฟังผม... Uno (2004)
Listen to me, Jarle. Just let me explain.นี่ ฟังก่อน ผมอธิบายได้ Uno (2004)
I lost my dad that day, Jarle.พ่อผมเสียคืนนั้น ยาเลอร์ Uno (2004)
-Your beef is with Lars or Jarle.- ของอยู่ที่ลาร์ ไม่ก็ยาเลอร์ Uno (2004)
-Hello? -Jennifer, is Jarle there?- เจนิเฟอร์ ยาเลอร์อยู่่ไหม Uno (2004)
Because Jarle told him that I had...ยาเลอร์บอกมันว่าฉัน... Uno (2004)
You expect me to stop Jarle, the father of the guy you ratted out?แกอยากให้ฉันห้ามยาเลอร์ พ่อของคนที่แกเพิ่งทรยศเหรอ Uno (2004)
-Talk to Jarle or Lars.- ไปคุยกับลาร์ หรือยาเลอร์เอง Uno (2004)
There's, like, $8 of Jarlsberg in there.ใส่ชีสจารส์เบิร์ก ราคาตั้ง 8 เหรียญเชียวนะ The Devil Wears Prada (2006)
May even have Jarlsberg.หรืออาจจะชีสจาร์สเบิร์กด้วย The Devil Wears Prada (2006)
Belongs to a fella named Jarl.เป็นของ จาล The Coming of Arthur: Part One (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top