ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

japanese lantern

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -japanese lantern-, *japanese lantern*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
japanese lanternโคมไฟจีน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Japanese lantern is a symbol of letting go of the past.การลอยโคมของคนญี่ปุ่นหมายถึงการปล่อยทุกอย่างจากอดีต Memorial (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พู่ระหงส์ [n. exp.] (phū rahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela   

Japanese-English: EDICT Dictionary
火袋[ひぶくろ, hibukuro] (n) (See 灯篭) fire box in traditional Japanese lantern [Add to Longdo]
提灯;提燈[ちょうちん, chouchin] (n) paper lantern; Chinese lantern; Japanese lantern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top