ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

japanese

JH AE2 P AH0 N IY1 Z   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -japanese-, *japanese*
Possible hiragana form: じゃぱねせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Japanese[ADJ] เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese[N] คนญี่ปุ่น, See also: ชาวญี่ปุ่น
Japanese[N] ภาษาญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
japanese(แจพ'พะนีซ,-นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น [การแพทย์]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese languageภาษาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese newspapersหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese poetryกวีนิพนธ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese quailนกกระทาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese studentsนักเรียนญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese tea ceremonyพิธีชาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Japanese style.แบบญี่ปุ่น Night and Fog (1956)
Japanese submarine slammed two torpedoes into her side, Chief.เรือดํานํ้าญี่ปุ่นยิงตอร์ปิโด 2 ลูก เข้าข้างเรือเรา สารวัตร Jaws (1975)
The Japanese are hanging on...ชาวญี่ปุ่นกำลังแขวนอยู่บน... Idemo dalje (1982)
It's deadly. - Then the Japanese are finished.มันร้ายแรง - แล้วญี่ปุ่นเสร็จแล้ว Idemo dalje (1982)
Shorty's family were killed when the Japanese bombed Shanghai.ครอบครัวของชอร์ตี้ถูกฆ่าตาย เมื่อญี่ปุ่นระเบิดเซี่ยงไฮ้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The Japanese Fishery Laboratory couldn't find out what kind of fish it is from.ห้องปฏิบัติการการประมงญี่ปุ่น ไม่สามารถให้คำตอบได้ มันคือปลาอะไร มาจากไหน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
You are not Japanese. You are not a Tanaka!คุณไม่ได้อยู่ญี่ปุ่น คุณยังไม่ได้ทานากะ! Bloodsport (1988)
Many Japanese tourists have no photo equipment. They have big dicks.คนญี่ปุ่นไม่มีกล้องถ่ายรูป แต่ไอ้จ้อนใหญ่ ไม่เป็นไร Punchline (1988)
I am pissed off of a Japanese.ผมเกลียดคนญี่ปุ่น Punchline (1988)
Japanese people piss me off. Yes, you know why?คนญี่ปุ่นทำให้ผมโกรธ เพราะอะไรรู้มั้ย Punchline (1988)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The Japanese fox was a kung fu master.สุนัขจิ้งจอกญี่ปุ่นเป็นหลักกังฟู Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
japaneseAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
japaneseA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
japaneseA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
japaneseAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
japaneseAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
japaneseA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
japaneseA Japanese garden usually has a pond in it.
japaneseA Japanese would never do such a thing.
japaneseA Japanese would not have said such a thing.
japaneseA Japanese wouldn't do such a thing.
japaneseAlmost all Japanese boys like to play baseball.
japaneseA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวญี่ปุ่น[N] Japanese, Syn. ชาวอาทิตย์อุทัย, คนญี่ปุ่น, Example: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน
คนญี่ปุ่น[N] Japanese, Syn. ชาวญี่ปุ่น, Example: อันที่จริงแล้วผมก็ชอบคนญี่ปุ่น เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนเอเชียด้วยกัน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
คนญี่ปุ่น[n. prop.] (khon Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
มินต์ [n.] (min = mint) EN: Japanese Mint   
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[n. exp.] (nām sī-iu Yīpun) EN: Japanese soy sauce   
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nøi phan Yīpun) EN: Japanese Robin   FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกคุ่มญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khum Yīpun) EN: Japanese Quail   FR: Caille du Japon [f] ; Caille japonaise [f]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sawan hāng dam) EN: Japanese Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon

CMU English Pronouncing Dictionary
JAPANESE    JH AE2 P AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Japanese    (n) ʤˌæpənˈiːz (jh a2 p @ n ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日本人[Rì běn rén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] Japanese person or people, #6,201 [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006, #8,368 [Add to Longdo]
日元[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆, #8,898 [Add to Longdo]
日圆[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency), #9,893 [Add to Longdo]
日语[Rì yǔ, ㄖˋ ㄩˇ, / ] Japanese language, #12,022 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] Japanese or nonstandard variant of 阪, #18,447 [Add to Longdo]
日文[Rì wén, ㄖˋ ㄨㄣˊ, ] Japanese (language), #19,660 [Add to Longdo]
安倍[Ān bèi, ㄢ ㄅㄟˋ, ] Japanese surname Abe, #21,860 [Add to Longdo]
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha), #27,304 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] Japanese variant of 騷|骚, #28,186 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanseide {f}Japanese silk [Add to Longdo]
Japankormoran {m} [ornith.]Japanese Cormorant [Add to Longdo]
Rotscheitelreiher {m} [ornith.]Japanese Night Heron [Add to Longdo]
Nipponibis {m} [ornith.]Japanese Crested Ibis [Add to Longdo]
Trillersperber {m} [ornith.]Japanese Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Japanwachtel {f} [ornith.]Japanese Quail [Add to Longdo]
Weißnackenkranich {m} [ornith.]Japanese White-naped Crane [Add to Longdo]
Japanbekassine {f} [ornith.]Japanese Snipe [Add to Longdo]
Japanmöwe {f} [ornith.]Japanese Gull [Add to Longdo]
Sieboldgrüntaube {f} [ornith.]Japanese Green Pigeon [Add to Longdo]
Kizukispecht {m} [ornith.]Japanese Spotted Woodpecker [Add to Longdo]
Japanstelze {f} [ornith.]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]
Blutseidenschwanz {m} [ornith.]Japanese Waxwing [Add to Longdo]
Rötelbraunelle {f} [ornith.]Japanese Hedge Sparrow [Add to Longdo]
Rostkehlnachtigall [ornith.]Japanese Robin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Japanese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Japan or its
       people or their culture or language; "the Japanese
       Emperor"; "Japanese cars" [syn: {Japanese}, {Nipponese}]
   n 1: a native or inhabitant of Japan [syn: {Japanese},
      {Nipponese}]
   2: the language (usually considered to be Altaic) spoken by the
     Japanese

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jap
 
 1. (kıs.) Japan, Japanese.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top