ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

janus-faced

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -janus-faced-, *janus-faced*, janus-fac, janus-face
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
janus-facedadj. ตีสองหน้า,หลอกลวง,มีลักษณะที่ตรงกันข้าม

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Janus-faced
   adj 1: having or concerned with polarities or contrasts; "a
       Janus-faced view of history"; "a Janus-faced policy"
   2: marked by deliberate deceptiveness especially by pretending
     one set of feelings and acting under the influence of
     another; "she was a deceitful scheming little thing"- Israel
     Zangwill; "a double-dealing double agent"; "a double-faced
     infernal traitor and schemer"- W.M.Thackeray [syn:
     {ambidextrous}, {deceitful}, {double-dealing}, {duplicitous},
     {Janus-faced}, {two-faced}, {double-faced}, {double-tongued}]
   3: having two faces--one looking to the future and one to the
     past; "Janus the two-faced god" [syn: {Janus-faced}, {two-
     faced}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

janus ( JH EY1 N AH0 S)-faced ( F EY1 S T)

 


  

 
janus
 • /JH EY1 N AH0 S/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛɪnəs/ [OALD]
faced
 • เมามาก[Lex2]
 • /F EY1 S T/ [CMU]
 • (v) /f'ɛɪst/ [OALD]
  [face]
 • ใบหน้า: ใบหน้า, หน้าตา [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • พื้นผิว: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า [Lex2]
 • รูปลักษณ์: ลักษณะภายนอก [Lex2]
 • ชื่อเสียง[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญ, พบ, เจอ [Lex2]
 • หันหน้าออกไปทาง: หันหน้าไปทาง [Lex2]
 • มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด[Lex2]
 • (เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน [Hope]
 • (n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ [Nontri]
 • /F EY1 S/ [CMU]
 • (v) /f'ɛɪs/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Janus, Janis, Jan's, Janos, Jany's, Kans, jeans, Janus's, Jain's, Jana's, Jane's, Jean's, Joan's, Jonis, Juan's, Kan's, jean's, anus, Jens, cans, Janey's, Jonas, Can's, Gan's, Jen's, Jon's, Jones, Jun's, Junes, can's, canes, genus, jinns, Jania's, Janie's, Janis's, Jena's, Jaine's, Janna's, Jayne's, Jeana's, Jeane's, Jeni's, Joana's, Joane's, Joann's, Joni's, Juana's, Kane's, Kano's, Janos's, Jenn's, Jeno's, Jone's, June's, Juno's, cane's, jinn's *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top