ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jane

JH EY1 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jane-, *jane*
Possible hiragana form: じゃね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jane(เจน) n. เด็กหญิง,ผู้หญิง
mary janen. กัญชา
maryjanen. กัญชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
janeist (n) jane + ist เจนผู้เป็นศิลปิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(MOTHER): Jane!เจน Episode #1.6 (1995)
Jane,เจน Becoming Jane (2007)
Janet.จาเนท Smoke and Steel (2010)
Jane.- เจน The Fight (2010)
Jane!เจน! The Fight (2010)
Jane?เจน? Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Jane.เจน Scarlet Ribbons (2011)
Hey, Jane.เฮ้, เจน The Fasting and the Furious (2011)
Jane?เจน? Thor (2011)
- Jane!- เจน Thor (2011)
Hey, Jane?เฮ้ เจน? Devil's Cherry (2012)
Jane?เจน? Days of Wine and Roses (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
janeHis crude jokes made Jane angry.
janeEven though we tried hard, we couldn't beat Jane.
janeJane is out shopping.
janeJane swims like a brick.
janeIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.
janeYou may have mistaken Jane for his sister.
janeJane always made out that she was very rich.
janeJane looks very pale.
janeJane has five handbags.
janeJane Cobb, his present secretary, is the only person in the office who can stand him.
janeJane is interested in flower arrangement.
janeJane is more attractive than Susan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริโอ เดอ จาเนโร = ริโอเดอจาเนโร[n. prop.] (Riō doē Jānērō) EN: Rio de Janeiro   FR: Rio de Janeiro

CMU English Pronouncing Dictionary
JANE    JH EY1 N
JANET    JH AE1 N EH0 T
JANEY    JH EY1 N IY0
JANES    JH EY1 N Z
JANEL    JH AE1 N AH0 L
JANEK    Y AE1 N EH0 K
JANE'S    JH EY1 N Z
JANELLA    JH AH0 N EH1 L AH0
JANEIRO    ZH AH0 N EH1 R OW2
JANEIRO    JH AH0 N EH1 R OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jane    (n) ʤˈɛɪn (jh ei1 n)
Janet    (n) ʤˈænɪt (jh a1 n i t)
Janeiro    (n) ʤənˈɛəʴrou (jh @ n e@1 r ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍・奥斯汀[Zhēn, ㄓㄣ· Ao4 si1 ting1, / ] Jane Austen (1775-1817), English novelist [Add to Longdo]
简・爱[Jiǎn, ㄐㄧㄢˇ· Ai4, / ] Jane Eyre, novel by Charlotte Brontë 夏洛特·勃良特|夏洛特·勃良特 [Add to Longdo]
简氏防务周刊[Jiǎn shì fáng wù zhōu kān, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄈㄤˊ ˋ ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] Jane's defense weekly [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
じゃね[じゃね'jaane'จะ เนะ, jane jaane] (vi) ไปแล้วนะ,ลาก่อน,bye

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
じゃあね;じゃね;じゃーね[, jaane ; jane ; ja-ne] (exp) See you then; Bye; Ciao [Add to Longdo]
ジャネット[, janetto] (n) {comp} Janet [Add to Longdo]
邪念[じゃねん, janen] (n) wicked thought; wicked mind [Add to Longdo]
身元不明者[みもとふめいしゃ, mimotofumeisha] (n) John Doe; Jane Doe; person unknown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャネット[じゃねっと, janetto] Janet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top