ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jampacked

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jampacked-, *jampacked*, jampack, jampacke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jampacked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jampacked*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jampacked[SL] แน่นไปด้วย, See also: อัดแน่นด้วย, เต็มไปด้วย, Syn. jam-packed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jampack    (v) ʤˌæmpˈæk (jh a2 m p a1 k)
jampacks    (v) ʤˌæmpˈæks (jh a2 m p a1 k s)
jampacked    (v) ʤˌæmpˈækt (jh a2 m p a1 k t)
jampacking    (v) ʤˌæmpˈækɪŋ (jh a2 m p a1 k i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top