ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jambon

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jambon-, *jambon*
Possible hiragana form: じゃんぼん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮม[n.] (haēm) EN: ham   FR: jambon [m]
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom khwan) EN: smoked ham   FR: jambon fumé [m]
หมูแฮม[n. exp.] (mū haēm) EN: ham   FR: jambon [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jambon
   n 1: meat cut from the thigh of a hog (usually smoked) [syn:
      {ham}, {jambon}, {gammon}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ham
 
 1. jambon, domuz budu
 2. (çoğ.) kıç kaynağı, insanın kaynak ve oturma yeri
 3. kaynak, but
 4. dizin alt veya iç kısmı
 5. (tiyatro) abartarak oynayan oyuncu
 6. (k.dili.) amatör radyo operatörü
 7. (argo) aşırı duygusal veya abartmalı bir şekilde oynamak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top