ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jamb

JH AE1 M   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jamb-, *jamb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jamb[N] เสาข้างประตูหรือหน้าต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jamb(แจมบ์) vt.,vi. อัด,ยัด,เบียด
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
jamb(n) วงกบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was raised in the South, you know. That smells just like our Ivy's jambalaya.ฉันเติบโตมาทางใต้ อาหารนี่เหมือน จัมบาลายาของไอวี่มาก Bringing Down the House (2003)
It's the bicentennial jamboree with special guest Wille nelson.ในงานฉลองครบรอบ 200 ปี กับแขกคนพิเศษวิลลี่ เนลสัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
It's the bicentennial jamboree with special...ในงานฉลองครบรอบ 200 ปี กับเเขกคนพิเศษ... Mr. Monk and the Blackout (2004)
It's the bicentennial jamboree with special guest Wille nelson.ในงานฉลองครบรอบ 200 ปี กับเเขกคนพิเศษวิลลี่ เนลสัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
We're not breaking out of a Jamba Juice, gentlemen.เราไม่ได้กำลังจะโดดเรียนนะเว้ย English, Fitz or Percy (2005)
I had a dairy-heavy Jamba Juice.ผมดื่มน้ำจัมบ้าหนักไปหน่อย American Duos (2007)
He just disappeared. The Jamba Juice on K Street. And now he's gone.ร้านน้ำที่เคสตรีท แล้วเขาก็หายตัวไป Burn After Reading (2008)
When you left Jamba Juice, did Chad give you any idea where he might be going?แช้ดบอกหรือเปล่าว่าเขาจะไปที่ไหนน่ะ Burn After Reading (2008)
What do you bring to the Jamboree, darling, huh?คุณนำอะไรมางานเลี้ยงรึ ที่รัก ? Five the Hard Way (2008)
Speaking of which, Jane Bodenhouse wants a jambalaya.พูดถึงเรื่องกิน เจน โบเดนเฮ้าส์สั่งจัมบาลายาแน่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
she taught me how to say "hello" in swahili. jambo.เธอสอนชั้นให้พูดสวัสดี / Nin swahili jambRufus Getting Married (2009)
Don't they have a gym around here? A Jamba Juice or something?ดี , สำหรับผม , สำหรับเช้านี้ G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep   FR: vitesse [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
แฮม[n.] (haēm) EN: ham   FR: jambon [m]
หักขา[v. exp.] (hak khā) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg   FR: se fracturer la jambe
ก้าว[n.] (kāo) EN: step ; pace   FR: pas [m] ; enjambée [f]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot   FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]
แขนขา[n.] (khaēn-khā) EN: limbs ; arm and leg   FR: membres [mpl] ; bras et jambes [mpl]
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom khwan) EN: smoked ham   FR: jambon fumé [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: [classifier : legs, arms, sides of objects]   FR: [classificateur : jambes, bras]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAMB    JH AE1 M
JAMBOR    Y AA0 M B AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jamb    (n) ʤˈæm (jh a1 m)
jambs    (n) ʤˈæmz (jh a1 m z)
jamboree    (n) ʤˌæmbərˈiː (jh a2 m b @ r ii1)
jamborees    (n) ʤˌæmbərˈiːz (jh a2 m b @ r ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jambufruchttaube {f} [ornith.]Jambu Fruit Dove [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンバライヤ[, janbaraiya] (n) jambalaya [Add to Longdo]
ジャンバラヤ[, janbaraya] (n) jambalaya [Add to Longdo]
ジャンボリー[, janbori-] (n) jamboree [Add to Longdo]
山原手長黄金虫[やんばるてながこがね;ヤンバルテナガコガネ, yanbarutenagakogane ; yanbarutenagakogane] (n) (uk) Yanbaru long-armed scarab beetle (Cheirotonus jambar) [Add to Longdo]
脇柱[わきばしら, wakibashira] (n) (1) (See 脇・わき・5) downstage left pillar (on a noh stage), by which the supporting actor introduces himself; (2) doorjamb; jambe; jamb [Add to Longdo]
閻浮提[えんぶだい, enbudai] (n) Jambudvipa (continent of the terrestrial world in Hindu cosmology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jamb
      n 1: upright consisting of a vertical side member of a door or
           window frame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top