ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jamaica

JH AH0 M EY1 K AH0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jamaica-, *jamaica*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jamaica[N] จาไมก้า, See also: ประเทศจาไมก้า
Jamaica[N] ประเทศจาไมก้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jamaica(จะไม'คะ) n. เกาะจาเมกาทางใต้ของคิวบา, See also: Jamaican adj.,n. ดูJamaica

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Do it for Jamaica.- พี่วิ่งเพื่อจาไมก้า Cool Runnings (1993)
I love Jamaica and Jamaica loves me!ไป! ฉันรักจาไมก้า จาไมก้ารักฉัน! Cool Runnings (1993)
And let me remind them that only the top four finishers... will earn the right to represent Jamaica... in the forthcoming summer games in Seoul, Korea.และผมขอเตือนนักกีฬาทุกท่านว่า อันดับ 1-4 เท่านั้น... ที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ของจาไมก้า... ไปแข่งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี Cool Runnings (1993)
- In all of Jamaica?- ในจาไมก้า? Cool Runnings (1993)
Those are the only other two sports in which Jamaica competes.กีฬาสองอย่างนั้น จาไมก้าก็ส่งเข้าแข่งขัน Cool Runnings (1993)
Can you imagine, a Jamaican bobsledder?บ๊อบสเลดชาวจาไมก้าเนี่ยนะ? Cool Runnings (1993)
We were just wondering if you'd be interested... in coaching the first Jamaican bobsled team.เราอยากรู้ว่า คุณสนใจ... ที่จะเป็นโค้ชให้กับทีมบ๊อบสเลด ทีมแรกของจาไมก้ามั้ย? Cool Runnings (1993)
Twenty years ago you came down here to see... if you could make a Jamaican sprinter into a bobsledder, and you never got that chance.20 ปีที่แล้ว คุณมาที่นี่... เพื่อหานักวิ่งจาไมก้า ไปเป็นนักกีฬาบ๊อบสเลด และคุณทำไม่สำเร็จ Cool Runnings (1993)
You're one Jamaican short.พวกนายขาดไปคนนึง Cool Runnings (1993)
Jamaican bobsled team.บ๊อบสเลดจาไมก้า ทีมแรกหน่อยสิ Cool Runnings (1993)
I'm the best pushcart driver in all of Jamaica.ผมเป็นนักขับรถเข็น ที่เก่งที่สุดในจาไมก้า Cool Runnings (1993)
- The Jamaican bobsled team, sir.- ทีมบ๊อบสเลดจาไมก้าครับ Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jamaicaHe set up a new home in Jamaica.
jamaicaHe took up residence in Jamaica.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซองออฟจาไมก้า [n. exp.] (søng øp Jāmaikā) EN: Song of Jamaica   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAMAICA    JH AH0 M EY1 K AH0
JAMAICAN    JH AH0 M EY1 K AH0 N
JAMAICA'S    JH AH0 M EY1 K AH0 Z
JAMAICANS    JH AH0 M EY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jamaica    (n) ʤˈəmˈɛɪkə (jh @1 m ei1 k @)
Jamaican    (n) ʤˈəmˈɛɪkən (jh @1 m ei1 k @ n)
Jamaicans    (n) ʤˈəmˈɛɪkənz (jh @1 m ei1 k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙买加[Yá mǎi jiā, ㄧㄚˊ ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, / ] Jamaica, #33,929 [Add to Longdo]
牙买加胡椒[Yá mǎi jiā hú jiāo, ㄧㄚˊ ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, / ] Jamaican pepper; all-spice (Pimenta dioica) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jamaika [geogr.]Jamaica (jm) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャマイカ[, jamaika] (n) Jamaica; (P) [Add to Longdo]
スカ[, suka] (n) ska (type of Jamaican music) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jamaica
   n 1: a country on the island of Jamaica; became independent of
      England in 1962; much poverty; the major industry is
      tourism
   2: an island in the West Indies to the south of Cuba and to the
     west of Haiti

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top