ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jam session

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jam session-, *jam session*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jam session[N] การแสดงดนตรีร่วมกันโดยไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャムセッション[, jamusesshon] (n) jam session [Add to Longdo]
セッション[, sesshon] (n) (1) session; (2) (abbr) (See ジャムセッション) jam session; jam; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jam session
      n 1: an impromptu jazz concert

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jam session ( JH AE1 M S EH1 SH AH0 N)

 


  

 
jam session
  • การแสดงดนตรีร่วมกันโดยไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top