ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jam in

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jam in-, *jam in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jam in[PHRV] เบียดเสียดกันเข้าไปใน, See also: เบียดเข้าไป, Syn. crowd in
jam into[PHRV] เบียดเสียดกันเข้าไปใน, See also: เบียดเข้าไป, Syn. crowd into

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jam inThere was an enormous traffic jam in downtown Kyoto.

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
狭む[せばむ, sebamu] (v5m) to squeeze in; to jam in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top