ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jalopy

JH AH0 L AA1 P IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jalopy-, *jalopy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jalopy[N] รถเก่า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. old car

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurry, Gadget-mobile, before they fire the giant laser. Can't you make this jalopy go any faster?เร็วเข้า แก็ดเจ็ทโมไบล์ ก่อนที่พวกนั้น จะยิงเลเซอร์ยักษ์ Inspector Gadget 2 (2003)
Jalopy? Oh, yeah?คุณทำให้เจ้ารถกระป๋องนี่ไปเร็วกว่านี้ ไม่ได้หรือไง? Inspector Gadget 2 (2003)
You just keep pointing this jalopy northbound, all right?นายแค่หาทาง คุณสนใจแค่เรื่อง พาเจ้ารถนี่ขึ้นเหนือ เข้าใจ๋ การพารถยนต์เก่าๆนี่ขึ้นเหนือไปดีกว่า ตกลงไหม Scylla (2008)
Look at the jalopy I'm driving now. I feel bad every single day.กูไอ้รถเวรน้ันสิ ฉันรู้สึกแย่ทุกวันนั้นแหละ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I got to overhaul this jalopy, and you guys need to figure out how to be convincing grease monkeys.ธีม แล้ว กรีสนี่มันเกี่ยวกับอะไรหรอ? Glease (2012)
Got to thinking about that stolen jalopy of yours, which got me thinking about your ex-wife.ได้ไปคิดเกี่ยวกับว่ารถเก่าแก่ที่ถูก ขโมยของเธอ ซึ่งฉันคิดเกี่ยวกับอดีตภรรยาของ คุณ หืม? The Hollow Point (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
JALOPY    JH AH0 L AA1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jalopy    (n) ʤˈəlˈɒpiː (jh @1 l o1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alte Kiste {f} | alte Kistenjalopy | jalopies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jalopy
      n 1: a car that is old and unreliable; "the fenders had fallen
           off that old bus" [syn: {bus}, {jalopy}, {heap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top