ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jake

JH EY1 K   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jake-, *jake*
Possible hiragana form: じゃけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jake[SL] คนโง่ (ผู้ชาย), See also: คนงี่เง่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jake.เฮ้ แจ๊ค The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Jake?เจค Return (2012)
Jake.เจค The New Rachel (2012)
Jake!เจค! The Silencer (2012)
Jake.เจค. Kite Strings (2012)
Jake!เจค The Road Not Taken (2012)
Jake?เจค The Road Not Taken (2012)
Jake!เจค! Sadie Hawkins (2013)
Jake! Jake!เจค Eye to Eye (2013)
Jake...เจค Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Jake and Elwood.แจยคและเอลวุด The Blues Brothers (1980)
- Christ, Jake, take it easy, man.พระเจ้า แจยค ใจเย็นๆ เอลวุด The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jakeIt was yesterday that Jake broke this window.

CMU English Pronouncing Dictionary
JAKE    JH EY1 K
JAKEL    JH AE1 K AH0 L
JAKES    JH EY1 K S
JAKE'S    JH EY1 K S
JAKEWAY    JH EY1 K W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jake    (n) ʤˈɛɪk (jh ei1 k)
jakes    (n) ʤˈɛɪks (jh ei1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータージャケット[, uo-ta-jaketto] (n) water jacket [Add to Longdo]
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket [Add to Longdo]
サファリジャケット[, safarijaketto] (n) safari jacket [Add to Longdo]
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P) [Add to Longdo]
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat [Add to Longdo]
ジャケ写[ジャケしゃ, jake sha] (n) jacket picture (i.e. of a record) [Add to Longdo]
スペンサージャケット[, supensa-jaketto] (n) spencer jacket; (P) [Add to Longdo]
スモーキングジャケット[, sumo-kingujaketto] (n) smoking jacket [Add to Longdo]
ディナージャケット[, deina-jaketto] (n) dinner jacket [Add to Longdo]
ノーフォークジャケット[, no-fo-kujaketto] (n) Norfolk jacket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top