ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jailer

JH EY1 L ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jailer-, *jailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jailer[N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor

English-Thai: Nontri Dictionary
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was whispered among his jailers that he received a royal pardon...in the history of his nation.แต่มีข่าวลือว่าเขาได้รับอภัยโทษ The Man in the Iron Mask (1998)
On Robben Island in Pollsmoor Prison, all of my jailers were Afrikaners.บนเกาะรอบเบ็น.. ในคุกโพลสมอร์.. เพื่อนร่วมขังของผม เป็นชาวแอฟริกันทั้งหมด Invictus (2009)
Unhand her, you jailers of virtue, or taste the bitter sting of my vengeance!แล้วนางเอื้อมมือไปยังจอกยาพิษ ขณะเดียวกันวายร้ายชั่วก็วางแผนยึดบรรลังค์... Rango (2011)
Give him to the jailer.เอาตัวไปให้ผู้คุม.. Immortals (2011)
Good prisoners breed good jailers, apparently.ปรากฏว่านักโทษตัวอย่าง ให้กำเนิดผู้คุมชั้นเยี่ยม A Man Without Honor (2012)
I know you were a petty criminal thrown in jail for shoplifting a loaf of bread, and while you were in there, the jailers went caroling in the cell block, and five men held you down and took your virginity.ฉันรู้ว่านายขโมยของเล็กๆน้อยๆ แล้วถูกขังคุกในข้อหา\\ขโมยขนมปังหนึ่งแถว และตอนที่นายอยู่ในห้องขัง Unholy Night (2012)
If you force me to be your jailer... then that is who I will be.ถ้าคุณบังคับให้ผมต้องเป็นผู้คุม ผมก็จะเป็น Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
He was killed by a Coyotl who woged in front of the jailer.คาโยทล์เป็นคนฆ่าเขา มันโว้กตอนอยู่ในคุก Eve of Destruction (2016)
He's got a keen sense of irony, our jailer.เขานี่เป็นคนตลกร้ายนะ ผู้คุมของเรา The Well-Tempered Clavier (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะทำมะรง[N] jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมนักโทษ
พัศดี[N] warden, See also: jailer, gaoler, Example: เดือนหน้าจะมีพัศดีคนใหม่มาที่เรือนจำ หวังว่าคงจะดีกว่าคนเก่านะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JAILER    JH EY1 L ER0
JAILERS    JH EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jailer    (n) ʤˈɛɪlər (jh ei1 l @ r)
jailers    (n) ʤˈɛɪləz (jh ei1 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P) [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
牢番[ろうばん, rouban] (n) prison guard; jailer; gaoler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jailer
   n 1: someone who guards prisoners [syn: {prison guard},
      {jailer}, {jailor}, {gaoler}, {screw}, {turnkey}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gaol
 
 1. , gaoler (bak.) jail, jailer
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top